VIỆN HÓA SINH BIỂN

1. Giới thiệu chung

Viện Hóa sinh biển được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 519/QĐ-KHCNVN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hóa sinh biển. Viện Hóa sinh biển được giao thực hiện các nhiệm vụ:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".