VIỆN ĐỊA LÝ

Trong tình hình đổi mới của đất nước hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi Giáo dục đào tạo và Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục đào tạo được coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Giáo dục – Đào tạo (đặc biệt là đào tạo Đại học, sau Đại học) được coi là một lĩnh vực then chốt cần đột phá. Với ý nghĩa đó, các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ đã được Đảng và Nhà nước giao cho các Viện nghiên cứu chuyên ngành, trong đó có Viện Địa Lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

VIỆN ĐỊA CHẤT

1. Giới thiệu chung

Viện Địa chất, tiền thân là Viện các Khoa học về Trái đất, được thành lập từ năm 1976 theo Quyết định số 92/QĐ ngày 28/02/1976 của Chính phủ. Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, Viện Địa chất đã trở thành một cơ quan đầu ngành về nghiên cứu trong lĩnh vực địa chất, đặc biệt là khoa học cơ bản trong địa chất, là nơi tập trung nhiều cán bộ nghiên cứu có trình độ cao của ngành địa chất.

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

1. Thực trạng công tác đào tạo

- Viện vật lý địa cầu được đào tạo trình độ tiến sỹ theo chuyên ngành: Vật lý địa cầu, mã số: 62 44 15 01 và chuyên ngành: Địa vật lý, mã số: 62 44 61 01. 

- Hiện nay Viện Vật lý Địa cầu đang có 3 nghiên cứu sinh bắt đầu từ năm 2008. Việc tuyển sinh hàng năm gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thấp. Hiện nay, có 4 cán bộ trẻ của Viện lựa chọn giải pháp đi học ở cơ sở đào tạo nước ngoài. 

VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC

1. Giới thiệu về Viện Hải Dương Học

1.1. Thông tin cơ bản

Tên chính thức: Viện Hải Dương Học
Địa chỉ: 01 Cầu Đá Nha Trang
Điện thoại: 058 3590036                          Fax: 058 3590034
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   Website: www.vnio.org.vn

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

1. Giới thiệu về Viện KHVL

Viện Khoa học Vật liệu (Viện KHVL) là Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam. Viện được thành lập năm 1993 theo Quyết định số 03/KHCNQG_QĐ ngày 11/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia, trên cơ sở hợp nhất các bộ phận nghiên cứu có liên quan đến Khoa học và Công nghệ vật liệu của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam trước đây.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Giới thiệu

Viện Công nghệ thông tin (CNTT) là Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện được thành lập từ 1976 theo Quyết định số 246/CP ngày 27/12/1976 của Thủ tướng chính phủ với tên Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".