Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

.

GS.VS. Trần Đại Nghĩa là Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đặt nền móng cho sự phát triển của Viện. Ghi nhận và biểu dương những cống hiến không mệt mỏi trong suốt cuộc đời lao động khoa học đầy say mê và sáng tạo của Ông, ngày 16/11/2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 1883/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Giải thưởng này của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ; trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước. Giải thưởng được trao tặng thường niên vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (định kỳ 20/5 hàng năm).

Đây là một giải thưởng có quy chế mở, áp dụng đối với các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã hoàn thành hoặc đang chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc được cấp bằng phát minh, bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước; đã tổ chức triển khai ứng dụng các công trình đó ở Việt Nam; đã có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước

Hội đồng xét Giải thưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN quyết định thành lập (5-7 thành viên), hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tiến hành bỏ phiếu kín. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ trao Giải thưởng cho tác giả có công trình khoa học xuất sắc khi có tỉ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 3/4 trở lên tính trên tổng số thành viên tham dự.

Mục đích, ý nghĩa

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải thưởng, bao gồm:
a)    Toán học;
b)    Cơ học;
c)    Khoa học thông tin và khoa học máy tính;
d)    Vật lý;
e)    Hóa học;
f)    Khoa học về sự sống;
g)    Khoa học về trái đất (bao gồm Khoa học biển) và môi trường.

Đối tượng áp dụng

Các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã hoàn thành hoặc đang chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc được cấp bằng phát minh, bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước; đã tổ chức triển khai ứng dụng các công trình đó ở Việt Nam; đã có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước.

Cơ cấu Giải thưởng

Giải thưởng được trao tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mỗi lần trao tặng không quá 3 Giải thưởng, mỗi Giải thưởng không quá 3 người.

Quyền lợi của nhà khoa học đạt Giải thưởng

- Được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Được nhận Tiền thưởng.

Thời gian xét Giải thưởng

-  Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho Cơ quan thường trực Giải thưởng từ ngày .............. đến hết ngày ............

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng do tổ chức hoặc nhà khoa học có uy tín thông qua tổ chức có tư cách pháp nhân giới thiệu ứng viên soạn thảo và gửi đến Hội đồng Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (được đóng gói trong túi niêm phong) bao gồm:
a)    Bản giới thiệu ứng viên được đề nghị xét tặng Giải thưởng;
b)    Bản thuyết minh các công trình khoa học được xem xét và bản sao các công trình khoa học, các bằng phát minh, bằng độc quyền sáng chế có liên quan;
c)    Lý lịch khoa học của ứng viên;
d)    Ý kiến đồng ý tham gia Giải thưởng (bằng văn bản) của ứng viên;
e)    01 bản điện tử ghi trên đĩa quan (dạng PDF, không đặt mật khẩu);
f)    Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trường hợp hồ sơ được lựa chọn xem xét tại Hội đồng Giải thưởng, Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng Giải thưởng mời tác giả được xem xét trao Giải thưởng bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Cơ quan thường trực Giải thưởng:Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm,18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: http://vast.ac.vn/

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".