Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

.

Hồ sơ đề nghị xét tặng do tổ chức hoặc nhà khoa học có uy tín thông qua tổ chức có tư cách pháp nhân giới thiệu ứng viên soạn thảo và gửi đến Hội đồng Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (được đóng gói trong túi niêm phong) bao gồm:

a) Bản giới thiệu ứng viên được đề nghị xét tặng Giải thưởng;
b) Bản thuyết minh các công trình khoa học được xem xét và bản sao các công trình khoa học, các bằng phát minh, bằng độc quyền sáng chế có liên quan;
c) Lý lịch khoa học của ứng viên;
d) Ý kiến đồng ý tham gia Giải thưởng (bằng văn bản) của ứng viên;
e) 01 bản điện tử ghi trên đĩa quan (dạng PDF, không đặt mật khẩu);
f)  Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trường hợp hồ sơ được lựa chọn xem xét tại Hội đồng Giải thưởng, Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng Giải thưởng mời tác giả được xem xét trao Giải thưởng bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Cơ quan thường trực Giải thưởng:Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm,18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: http://vast.ac.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".