Ban hành Quy chế mới về Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thay thế cho Quyết định số 1883/QĐ-VHL

.

Ngày 10/9/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế mới của Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thay thế cho Quyết định 1883/QĐ-VHL ngày 10/11/2015.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".