VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM (TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG)

Trụ sở: số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Trưởng Văn phòng: ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1130/QĐ-KHCNVN ngày 25/6/2008
Người ký: GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Trụ sở: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84)(8) 3829.5814
Fax: (+84)(8) 3822.2331
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.vast.hcm.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng văn phòng:      
ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng:
 • Văn phòng đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý các công tác thuộc lĩnh vực văn phòng, thông tin tư liệu, đối ngoại và là đầu mối trong việc điều hòa phối hợp các hoạt động, đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Viện đối với các đơn vị thuộc Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiệm vụ:
 1. Giúp Chủ tịch Viện trong việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thuộc Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý hành chính, văn thư, thông tin tư liệu, đối ngoại của Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Viện có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Cơ quan đại diện.
 4. Sắp xếp, bố trí chương trình làm việc của Lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Lãnh đạo các cơ quan chức năng Viện khi vào công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện về: quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý sử dụng diện tích làm việc của các đơn vị thuộc Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực làm việc của Viện tại số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Quản lý thư viện khoa học, công nghệ và hoạt động thông tin, tư liệu của Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 8. Xúc tiến hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ của các đơn vị thuộc Viện với các địa phương và đơn vị phía Nam.
 9. Quản lý nguồn kinh phí nhà nước giao, nguồn kinh phí nước ngoài tài trợ, các nguồn kinh phí khác và thực hiện công tác kế toán - tài chính theo phân cấp của Viện và quy định của Nhà nước.
 10. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác của Cơ quan đại diện theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Cơ quan đại diện theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 18 người

Số biên chế: 10
Số hợp đồng: 08
Tiến sỹ:
Thạc sỹ: 01
Đại học: 06
Khác: 11

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện giao
MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT (năm 2011)
 1. Hoàn thành thủ tục pháp lý công nhận quyền sử dụng đất cơ sở nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng dự án “Chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện số”.
 3. Đơn vị có 01 cá nhân được Chủ tịch Viện tặng Bằng khen.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng đại diện Viện HLKHCNVN tại TP. HCM
tại Hội nghị Công nhân viên chức năm 2012 ngày 22/12/2011

Website: http://www.vast.hcm.ac.vn


Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".