NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Trụ sở: Nhà A16, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Giám đốc: ThS. CVC. Phạm Thị Hiếu
Quyền Tổng Biên tập, Phó Giám đốc: TS. CVC. Đoàn Thị Yến Oanh
Số Giấy phép thành lập Nhà xuất bản: 152.GP-BTTTT ngày 14/4/2017;
 Người ký: ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông 

NhaxbKHTNCN
ĐỊA CHỈ  LIÊN HỆ

Nhà A16, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.22149041; 024.37917146
Fax: 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http:/www.vap.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc
ThS. CVC. Phạm Thị Hiếu
Quyền Tổng biên tập, Phó Giám đốc TS. CVC. Đoàn Thị Yến Oanh

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Giúp chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hoạt động xuất bản, phổ biến các ấn phẩm khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ

 • Quản lý các tạp chí khoa học và công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; xuất bản và phát hành các tài liệu, ấn phẩm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu xã hội về các tài liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và tham gia quảng bá, phổ biến và nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu khoa học và công nghệ trong xã hội.
 • Thực hiện một số quyền hạn cụ thể về đại diện quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Tham gia vào công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ thuộc lĩnh vực xuất bản.
 • Hợp tác quốc tế về công tác xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

1. Phòng Quản lý tổng hợp
- ĐT: (+84)(24) 22149041
- Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Nga (DĐ: 0973026850)

2. Phòng Biên tập tư liệu xuất bản

- ĐT: (+84)(24) 37917148
- Trưởng phòng: Bà Lê Phi Loan (DĐ: 0904752058)
3. Phòng Công nghệ xuất bản
- ĐT: (+84)(24) 2214.9038
4.Phòng Phát hành và Tiếp thị
- ĐT: (+84)(4) 2214.9040
- P. Trưởng phòng: Bà Lê Thị Mến (DĐ: 0983 151650)
5. Phòng Tạp chí khoa học:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Giao (DĐ: 0904141792)

Tổng số: 29

- Số biên chế: 26
- Số hợp đồng: 03
- Giáo sư: 0
- Phó giáo sư: 0
- Tiến sỹ khoa học: 0
- Tiến sĩ: 02
- Thạc sĩ: 11
- Cử nhân: 15
- Khác: 01

1

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
Phòng Quản lý Tổng hợp
- ĐT: 04-22149041;

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

 • Tổ chức việc thực hiện kế hoạch xuất bản, biên tập và cấp Quyết định xuất bản cho các xuất bản phẩm đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí phù hợp với tôn chỉ mục đích của Nhà xuất bản được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Tổ chức in ấn, lưu chiểu và phát hành 11 tạp chí và các xuất bản phẩm theo luật định.
 • Mở rộng mạng lưới phát hành ấn phẩm của Nhà xuất bản trên toàn quốc.
 • Đa dạng hoá các ấn phẩm thuộc các lĩnh vực như: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Địa chất – Địa vật lý biển, Tài nguyên môi trường, … nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc trên cả nước.

THÀNH TỰU NỔI BẬT:

 

Hàng năm, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản và phát hành các ấn phẩm khoa học có giá trị cao đặc biệt như: Bộ sách Chuyên khảo, sách Nhà nước đặt hàng, bộ sách Thực vật chí, Động vật chí…
Hai (02) Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) và Vietnam Journal of Mathematics, có tên trong danh mục Scopus là hai tạp chí quốc tế. Đặc biệt, Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics được MathSciNet đã được chấp nhận để đưa vào Reference List Journals và ESCI.
Chín (09) tạp chí đang thực hiện giai đoạn 2 của Dự án “Nâng cao chất lượng các Tạp chí khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo các tiêu chí Scopus” đã có một số thành tích tiêu biểu: Tạp chí Hoá học đã có tên trong hệ thống American Chemical Abstract Society (CAS) và một số hệ thống CABI khác; 03 Tạp chí là Vietnam Journal of Science and Technology, Vietnam Journal of Earths Sciences và Vietnam Journal of Mechanics có tên trong danh mục của ASEAN Citation Index (ACI).
Các giải thưởng sách của các năm gần đây:
Với hàm lượng khoa học cao, chất lượng và hình thức đẹp đã có nhiều cuốn tham gia Giải thưởng sách Việt Nam và đoạt giải sách hay và sách đẹp: Năm 2010: 01 Giải vàng (sách hay): Địa chất và Tài nguyên Việt Nam; năm 2011: 02 giải bạc (sách hay), Atlas Công trùng Việt Nam và Nguy hiểm động đất và Sóng thần ở vùng ven Biển Việt Nam; năm 2013: 01 giải đồng (sách hay): Địa mạo Việt Nam cấu trúc – Tài nguyên – Môi trường và 01 giải khuyến khích (sách hay): Giới thiệu một số loài chim Việt Nam; năm 2014: 01 giải khuyến khích ( sách hay): Phong hóa nhiệt đới ẩm; năm 2015: 01 giải đồng (sách hay): Vật liệu cacbon cấu trúc nano và ứng dụng tiềm năng và 01 giải khuyến khích (sách đẹp): Việt Nam dưới góc nhìn VNRED Sat 1. Năm 2016 và năm 2017 đơn vị đều tham gia và đạt giải cao như Giải vàng sách hay năm 2017 cuốn: Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, schizochytrium, thraustochytrium mới ở Việt Nam tiềm năng và thách thức.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".