NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Trụ sở: Nhà A11 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: ThS.CVCC. Trần Văn Sắc
Phó Giám đốc: 1. TS.BTV. Đoàn Thị Yến Oanh
                         2. ThS. BTV. Phạm Thị Hiếu
Tổng biên tập: ThS.CVCC. Trần Văn Sắc

Số Giấy phép thành lập Nhà xuất bản: 93/GP-BTTTT ngày 09/4/2013;
Người ký: Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông – Đỗ Quý Doãn
Quyết định số 1548/QĐ-KHCNVN ngày 15/8/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ;
Người ký: GS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Viện Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Quyết định số 176/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ;
Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ĐỊA CHỈ  LIÊN HỆ
Nhà A16 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 2214.9041 - 2214.9040
Fax: (+84)(4) 2214.9041 - 2214.9040
Website: www.vap.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc
ThS.CVCC. Trần Văn Sắc
Phó Giám đốc: 1. ThS. BTV. Phạm Thị Hiếu
2. TS.BTV. Đoàn Thị Yến Oanh
Tổng biên tập: ThS.CVCC. Trần Văn Sắc

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Nhà Xuất bản có chức năng xuất bản và phổ biến các xuất bản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của các nhà Khoa học Việt Nam và nước ngoài.

Nhiệm vụ

 • Quản lý các tạp chí khoa học và công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Xuất bản và phát hành các tài, ấn phẩm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo các quy định của pháp luật.
 • Liên kết và phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các nhà xuất bản trong hoạt động xuất bản. In, phát hành các ấn phẩm theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác xuất bản.
 • Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu xã hội về các tài liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và tham gia việc quảng bá, phổ biến và nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu khoa học và công nghệ trong xã hội.
 • Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động biên tập xuất bản.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

1. Phòng Biên tập tư liệu xuất bản
- ĐT: (+84)(4) 2214.9034
- Trưởng  phòng: Bà Phạm Thị  Thu (DĐ: 0904.273.995)
2. Phòng Khai thác Biên tập tư liệu Quốc tế
- ĐT: (+84)(4) 2214.9035
- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Sắc (DĐ: 0946.416.668)
3. Phòng Công nghệ xuất bản
- ĐT: (+84)(4) 2214.9032 - 2214.9035
- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Sắc (DĐ: 0946.416.668)
4.Phòng Phát hành và Tiếp thị
- ĐT: (+84)(4) 2214.9040
- P. Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Hiếu (DĐ: 0912.872.459)   
5. Phòng Tạp chí khoa học:
- ĐT: (+84)(4) 3791.7334 -3791.7412 - 3791.7102
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Thăng (DĐ: 0907.407.107)

Tổng số: 34

- Số biên chế: 28
- Số hợp đồng: 06
- Giáo sư: 01
- Tiến sỹ khoa học: 01
- Tiến sĩ: 01
- Thạc sĩ: 11
- Cử nhân: 19
- Khác: 02

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
Phòng Quản lý Tổng hợp
- ĐT: 04-22149041;

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

 • Xuất bản và phát hành 11 tạp chí khoa học chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Xuất bản và phát hành các tài liệu, ấn phẩm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo các quy định của pháp luật.
 • Liên kết và phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các nhà xuất bản trong hoạt động xuất bản. In, phát hành các ấn phẩm theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác xuất bản.

THÔNG TIN KHÁC

 • Xuất bản Bộ sách Chuyên khảo, tham khảo, sách liên kết, các tuyển tập báo cáo, các át lát khoa học. Các chuyên khảo được tuyển chọn và xuất bản đều là những kết quả về một lĩnh vực KH&CN chuyên sâu do tác giả hoặc tập thể tác giả qua nhiều năm nghiên cứu tổng kết nâng lên thành lý luận ở tầm cao hơn, do vậy về mặt khoa học được các nhà khoa học và các nhà quản lý đánh giá cao. Về hình thức được trình bày thống nhất, in ấn với chất lượng cao trang trọng.
 • Xuất bản bộ sách về Biển - Đảo Việt Nam. Đây là bộ sách đặt hàng của nhà nước mà viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có thế mạnh. Đến hết năm 2013 bộ sách đã xuất bản được 30 đầu sách về các lĩnh vực liên quan đến biển và hải đảo. Qua đánh giá của các nhà khoa học và các đọc giả, đây là bộ sách có giá trị khoa học cao và rất có giá trị trong việc phổ cập và nâng cao dân trí về lĩnh vực biển góp phần thực hiện chiến lược Biển Quốc gia đến năm 2020.
 • Liên kết với một số Trường Đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học xuất bản khoảng trên 100 đầu sách/năm.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".