TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Quyền Hiệu trưởng: PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh
Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Hải Đăng

 Logo moi-01
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Địa chỉ: Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04. 37 91 69 60
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.usth.edu.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Quyền Hiệu trưởng:
PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh
Phó Hiệu trưởng:
TS. Nguyễn Hải Đăng
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
-    Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn.
-    Đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học.
-    Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong mối liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, phổ biến kết quả nghiên cứu và thực hiện chuyển giao công nghệ.
-    Tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học tập và theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp.
-    Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho mọi đối tượng có nhu cầu.
-    Thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
-    Hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, của Pháp và các cơ sở, tổ chức quốc tế khác nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nêu trên.
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO: 24 thành viên

* Chủ tịch: GS Patrick BOIRON;
* Phó Chủ tịch:
-    PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh
-    PGS.TS. Ngô Đức Thành

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

* Số cán bộ biên chế: 58 người Việt Nam và 09 Giáo sư người Pháp làm việc toàn thời gian tại Trường. Số cán bộ hợp đồng là 22 người. Trường có 09 giáo sư (Người Pháp), 02 PGS, 30 TS, 19 ThS, 20 KS/CN với các chức danh: NCVCC: 06, NCVC: 01, 29 GV và 31 chuyên viên, 02 NCV, 01 chức danh kế toán và 01 thư viện viên. Hàng năm có trên 200 lượt giáo sư người Pháp và các nước khác đến giảng dạy tại Trường.

* Cơ cấu tổ chức:
- Hội đồng Trường, Hội đồng Nội trị (Senat), Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các khoa, phòng, ban, trung tâm; các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội.
-    Các Khoa: Đào tạo đại học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Nước - Môi trường - Hải dương học, Vũ trụ và Hàng không, Năng lượng, Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano, Công nghệ Sinh học Nông - Y - Dược  và Khoa Đào tạo Tiến sỹ.
-    Các phòng: Hành chính, Nhân sự, Kế toán- Tài chính, Công tác sinh viên, Hậu cần.
-    Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao công nghệ
-    Trung tâm quản lý vòng đời sản phẩm PLMCC.

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

-    Đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học công nghệ;
-    Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
-    Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho mọi đối tượng có nhu cầu;
-    Phát triển hợp tác quốc tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín của Việt Nam, Pháp và nước ngoài.

 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

-    Trường ĐHKHCNHN được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
-    Ngày 05/9/2016, Phiên họp lần thứ III Hội đồng trường Trường ĐHKHCNHN đã được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với sự chủ trì của GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm/Chủ tịch Hội đồng trường và Ngài André VALLINI, Quốc Vụ khanh phụ trách Phát triển và Pháp ngữ.
-    Trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng Trường, tháng 10/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh và PGS.TS. Ngô Đức Thành giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.
-    Số đề tài KHCN: 01 đề tài NAFOSTED được thực hiện  từ năm 2016 với tổng kinh phí là 991 triệu đồng.
-    03 đề tài NAFOSTED và 01 đề tài cấp Viện Hàn lâm cho cán bộ khoa học trẻ được phê duyệt mới.
-    07 đề tài KHCN cấp trường được phê duyệt trong giai đoạn 2015 – 2016 với tổng chi phí là 1,47 tỷ đồng.
-    Dự án đầu tư trang, thiết bị do Đại sứ quán Pháp tài trợ với tổng kinh phí 165.000 Euro và hai dự án xây dựng phòng thí nghiệm trong khuôn khổ Chương trình “Mục tiêu phòng thí nghiệm” với tổng kinh phí 100.000 Euro.
-    31 bài báo quốc tế được công bố trong đó có 21 bài trong các tạp chí ISI và 10 bài trên các tạp chí quốc tế khác.
-    Số SV, học viên cao học, NCS đang được đào tạo tại trường: 408 sinh viên đại học, 162 học viên thạc sĩ, 11 nghiên cứu sinh. Số nghiên cứu sinh đang học tập ở Pháp là 65 người.
-    Các hội nghị, hội thảo do đơn vị tổ chức, đồng tổ chức: Innovation Week, The 4th Workshop of the Southeast Asia Regional Climate Downscaling; Summer school "Computational Biology for Infectious Diseases”, Hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên Trường ĐHKHCNHN”.

 

USTH2
Lễ ký văn bản hợp tác giữa Trường ĐHKHCNHN và Airbus S.A.S ngày 05/9/2016

USTH1

Lễ trao bằng Cử nhân tại Trường ĐHKHCNHN ngày11/10/2016

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".