BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng Giám đốc: PGS.TS. NCVC. Nguyễn Trung Minh
Phó Tổng Giám đốc: 1. TS. NCVC Vũ Văn Liên
                                  2. TS. NCVC Phan Kế Long
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Nghị định 108/NĐ-CP, ngày 25/12/2012 của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng được quy định tại Quyết định số 261QĐ-VHL, ngày 26/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Thủ tướng Chính phủ
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3756.4614 - 3756.8328
Fax: (+84)(4) 3756.8328
Website: www.vnmn.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám đốc: PGS.TS. NCVC Nguyễn Trung Minh
Phó Tổng Giám đốc: 1. TS. NCVC Vũ Văn Liên
2. TS. NCVC Phan Kế Long
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Bảo tàng là tổ chức sự nghiệp văn hoá - khoa học có chức năng sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, tổ chức trưng bày giới thiệu và nghiên cứu các sưu tập vật mẫu và tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam phục vụ phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức sưu tầm, xây dựng và quản lý,  khai thác Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên của Việt Nam, phục vụ nghiên cứu và giáo dục.
 • Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện các giá trị thiên nhiên của Việt Nam.
 • Đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, phương án bảo vệ, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên Việt Nam.
 • Thực hiện công tác phân loại, định loại, giám định các mẫu sinh vật, địa chất khoáng vật, cổ sinh vật, các mẫu vật có nguồn gốc thiên nhiên bằng các phương pháp khoa học và công nghệ hiện đại.
 • Tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ và dịch vụ khoa học kỹ thuật cho các bảo tàng trong Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các cơ quan khác có yêu cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật bảo tàng (chế tác mẫu vật, thiết kế, xây dựng phòng trưng bày và các sưu tập mẫu vật).
 • Đào tạo cán bộ, chuyên gia, nhân viên kỹ thuật, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các bảo tàng trong Hệ thống BTTNVN.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế và trao đổi mẫu vật với các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiên nhiên và xây dựng bộ sưu tập mẫu quốc gia theo quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các quy định của pháp luật.
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường cộng đồng.
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
 • Quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và tài sản khác của VNMN theo quy định của Nhà nước và của Viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch VAST giao.
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Tổng số: 48
- Số biên chế: 31
- Số hợp đồng: 17
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư: 04
- Tiến sĩ: 11
- Thạc sĩ: 11
- Cử nhân: 24
- Khác: 02

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Thu thập mẫu vật, xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia.
 • Chuẩn bị cho việc xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT
 • Hoàn thành công trình xây dựng Phòng Trưng bày tiến hóa sinh giới, dự kiến mở cửa mở cửa vào đầu năm 2014.
 • Đã được cấp đất để xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội với diện tích khoảng 30 ha.
 • Số lượng mẫu vật thu thập được: Thu thập được trên 2.000 mẫu vật các loại.
 • Bài báo khoa học: Tổng số 46 bài báo đã được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 14 bài đăng trên các tạp trí quốc tế.
 • Đào tạo: 03 cán bộ đang làm Tiến sĩ ở nước ngoài.
 • Hợp tác quốc tế: Đã tiến hành ký kết 05  bản Ghi nhớ hợp tác với đối tác nước ngoài, đón 17 lượt đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Bảo tàng và tổ chức 17 lượt đoàn ra nước ngoài trao đổi khoa học.


Lớp tập huấn "Nâng cao năng lực chế tác mẫu động vật"

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".