TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Trụ sở: Nhà A11 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: PGS.TS.NCV. Nguyễn Quang Trung
Phó Giám đốc: 1. TS. Nguyễn Ngọc Tùng
                         2. TS. Nguyễn Tiến Đạt
Quyết định số 295/QĐ-KHCNQG ngày 25/3/2002 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thành lập Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ
Người ký: Giám đốc Đặng Vũ Minh
Quyết định 1015/QĐ-VHL ngày 15/6/2017 về việc chuyển đổi tổ chức Chuyển Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thành Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A11 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3791.3360 - 3756.8422
Fax: (04) 3756 8422
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ctctt.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc: PGS.TS.NCV. Nguyễn Quang Trung
Phó Giám đốc: 1. TS. Nguyễn Ngọc Tùng
2. TS. Nguyễn Tiến Đạt
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Nhiệm vụ

 1. Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao; tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về công nghệ mới, kỹ thuật mới.
 2. Tổ chức công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch phục vụ công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý khoa học công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
 3. Tổ chức đào tạo, kiểm tra kết thúc khoá học và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B theo Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 4. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khoá đào tạo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn.
 5. Tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.
 6. Dịch vụ khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tư vấn và chuyển giao công nghệ.
 7. Phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh hoạt động công bố, quảng bá công nghệ, giới thiệu và phổ biến các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

- Tổng số: 21
- Số biên chế: 12
- Số hợp đồng: 09
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư:
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 01
- Thạc sĩ: 08
- Cử nhân: 12
- Khác: 01

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Phối hợp với các đơn vị   tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng  bao gồm: Kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế kỹ thuật, hội nhập kinh tế thế giới… cho cán bộ, công  chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phối hợp với các Viện nghiên cứu mở lớp nâng cao kiến thức chuyên ngành cho cán bộ nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề về chuyển giao công nghệ trong thời kỳ hội nhập WTO, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, phát triển nguồn năng lượng thân thiện môi trường ở nước ta hiện nay...
 • Liên kết với Đại học Công nghệ thông tin, Học viện tài chính, Đại học Thái Nguyên đào tạo cử nhân hành chính, cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân tài chính kế toán, cử nhân công nghệ môi trường.
 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ xử lý môi trường, Asen
 • Nghiên cứu, điều tra ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội của các bệnh viện, các khu công nghiệp, các bãi rác đến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.     
 • Chuyển giao công nghệ trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".