VIỆN SINH THÁI HỌC MIỀN NAM

Trụ sở: 01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Tp. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: TS.NCVC. Lưu Hồng Trường
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Lê Bửu Thạch
Số Quyết định: 1030/QĐ-KHCNVN ngày 06/8/2012
Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh

sinhthaihocmiennam.2
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 35210255
Fax: 028 38220052
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://sie.vast.vn/
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: TS.NCVC. Lưu Hồng Trường
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Lê Bửu Thạch
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
  • Chủ tịch Hội đồng: TS. Lê Bửu Thạch
  • Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Lưu Hồng Trường
  • Thư ký: TS. Diệp Đình Phong
  • Uỷ viên: TS. Vũ Ngọc Long – NCVC, TS. Hoàng Minh Đức, TS. Nguyễn Phi Ngà , PGS. TS. Hoàng Kim Anh
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng: Điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng khu vực phía Nam; đào tạo cán bộ về sinh thái, tài nguyên sinh vật và những lĩnh vực khác có liên quan.

Nhiệm vụ:

1.    Điều tra, nghiên cứu về cấu trúc và chức năng các hệ sinh thái, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể và sinh thái nhân văn;
2.    Nghiên cứu khu hệ động vật, thực vật và nấm ở các tỉnh phía Nam; phát hiện, đánh giá, kiến nghị các biện pháp phục hồi, phát triển các loài thực vật, động vật, nấm có nguy cơ bị đe dọa, bảo vệ nguồn gen;
3.    Nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, đề xuất phương hướng giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu;
4.    Nghiên cứu, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật của các hệ sinh thái trên cạn, thủy vực, đưa ra các biện pháp quản lý, sử dụng bền vững các hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật;
5.    Nghiên cứu, phát hiện các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo diễn thế sinh thái, đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý, cải tạo, phục hồi các hệ sinh thái;
6.    Giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững;
7.    Dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật;
8.    Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu chuyên ngành sinh thái và tài nguyên sinh vật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Thực vật
- Phòng Động vật
- Phòng Sinh thái Cảnh quan

- Trung tâm đa dạng sinh học và phát triển

Các đơn vị thuộc quản lý nghiệp vụ

- Phòng Quản lý tổng hợp

Tổng số CBVC: 31

 - Số biên chế:11
- Số hợp đồng:20
- Tiến sĩ:05
- Thạc sĩ: 11
- Cử nhân:13
- Khác: 02

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

Viện Sinh thái học Miền Nam là một Viện nghiên cứu cơ bản về cấu trúc và chức năng sinh thái ở nhiều cấp độ: cảnh quan, hệ sinh thái, quần xã, quần thể, cá thể và sinh thái nhân văn; Trong đó chú trọng các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo diễn thế sinh thái, đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý, phục hồi các hệ sinh thái.

Bên cạnh nghiên cứu cơ bản, Viện cũng tiến hành các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật; Giáo dục nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu về các chuyên ngành thuộc sinh thái học và tài nguyên sinh vật; Triển khai các chương trình hợp tác quốc tế về sinh thái, tài nguyên sinh vật và biến đổi khí hậu.

Về hợp tác quốc tế, Viện Sinh thái học miền Nam đã và đang phối hợp nghiên cứu và trao đổi khoa học với nhiều tổ chức nước ngoài như ĐH Columbia, Vườn Thực vật New York (Hoa Kỳ); Trung tâm nghiên cứu Linh trưởng (DPZ) và Bảo tàng Tự nhiên Berlin thuộc CHLB Đức; Trung tâm Bảo tồn thực vật Dr. Cecilia Koo (Đài Loan). Ngoài ra, Viện cũng tham gia với vai trò tư vấn cho các tổ chức JICA, Ủy hội Sông Mê Kông,… Viện cũng là thành viên của Mạng lưới lâm sản ngoài gỗ Đông Nam và Nam Á (NTFP-EP).

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Được thành lập từ năm 2012, đến nay Viện Sinh thái học Miền Nam đã thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Viện Hàn lâm, các đề tài hợp tác quốc tế cũng như các hợp đồng cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Một số lĩnh vực nghiên cứu nổi bật gồm:

-    Nghiên cứu các mô hình và cơ chế kết hợp hài hòa giữa bảo tồn  và phát triển tại các Khu DTSQ Lang Biang –Tỉnh Lâm Đồng và Khu DTSQ Cần Giờ- TP. Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu này thuộc các đề tài độc lập cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

-    Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học cho các địa phương như các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước; Khu DTSQ Lang Biang – Tỉnh Lâm Đồng, huyện Tây Giang-Tỉnh Quảng Nam, …);

-    Thiết lập ô mẫu định vị 25 ha tại VQG Bidoup-Núi Bà (Tỉnh Lâm Đồng) phục vụ nghiên cứu diễn thế rừng trong khuôn khổ Chương trình Tây Nguyên 3. Đây là ô mẫu duy nhất của Việt Nam tham gia mạng lưới ô mẫu nghiên cứu toàn cầu ForestGEO của Viện Smithsonian Institutions (Hoa Kỳ). Các nghiên cứu chuyên sâu về sinh thái trong ô mẫu đã được đưa vào chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam - Hoa Kỳ tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt – Mỹ (JCM 10);

-    Nghiên cứu các loài Linh trưởng vùng Trung Trường Sơn, Cao nguyên Đà Lạt, Hòn Chông-Kiên Giang,…, đặc biệt nghiên cứu về tập tính và hoạt động của loài Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae), loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam;

-    Nghiên cứu tài nguyên cây thuốc tại một số tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên phục vụ việc cung cấp nguyên liệu cho các ngành dược phẩm;

-    Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp phòng trừ, phát hiện sớm các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại các Vườn quốc gia/Khu bảo tồn.

sinhthaihocmiennam.1

Tập huấn về số hóa mẫu vật, quản lý dữ liệu, Bioacoustics và DNA barcoding tại Bảo tàng Tự nhiên Berlin (Đức)  Khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu trong ô mẫu định vị 25 ha tại VQG Bidoup Núi Bà

Về công bố khoa học, kể từ khi thành lập tháng 8 năm 2012 đến nay Viện Sinh thái học miền Nam công bố gần 100 bài báo khoa học, trong đó có 60 bài đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI/SCI-E. Tính trung bình, mỗi cán bộ nghiên cứu trong biên chế của Viện công bố hơn 1 bài báo quốc tế/người/năm.

sinhthaihocmiennam.2
Trụ sở làm việc của Viện Sinh thái học miền Nam đang được xây dựng (dự kiến hoàn thành 9/2019), tại Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".