VIỆN TOÁN HỌC

Trụ sở: Nhà A5 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS.TSKH.NCVCC. Phùng Hồ Hải

Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Đoàn Trung Cường
                             2. PGS. TS. Đoàn Thái Sơn

images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A5, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 37563474
Fax: (+84)(4) 37564303
Email:
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS.TSKH. NCVCC. Phùng Hồ Hải
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Đoàn Trung Cường
 2. PGS. TS. Đoàn Thái Sơn
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
- Chủ tịch: GS.TSKH. Đinh Nho Hào
- Phó Chủ tịch: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp
- Thư ký: PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương
- Ủy viên: GS.TSKH. Ngô Việt Trung, GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, GS.TSKH. Hoàng Xuân Phú, GS.TSKH. Phùng Hồ Hải, GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên, PGS.TSKH. Tạ Thị Hoài An, GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát, GS.TS. Nguyễn Quốc Thắng, GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường, PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn, PGS.TS. Vũ Thế Khôi, TS. Nguyễn Duy Tân, GS.TSKH. Nguyễn Minh Trí, TS. Bùi Trọng Kiên, GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Nhiệm vụ
 • Tiến hành các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước khác trong nghiên cứu toán học.
 • Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc đưa ứng dụng toán học vào các ngành quản lý kinh tế, kỹ thuật.
 • Đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toán ở trình độ cao
 • Tiến hành hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
 • Phòng Đại số
 • Phòng Cơ sở Toán học của Tin học
 • Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
 • Phòng Giải tích Toán học
 • Phòng Lý thuyết số
 • Phòng Phương trình vi phân
 • Phòng Tối ưu và Điều khiển
 • Phòng Tôpô - Hình học
 • Phòng Xác suất và Thống kê Toán học
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
-
Phòng Quản lý tổng hợp
Trung tâm Đào tạo sau đại học
- Số biên chế: 79
- Số hợp đồng: 24
- Giáo sư: 22
- Phó Giáo sư: 15
- Tiến sỹ khoa học: 21
- Tiến sỹ: 35
- Thạc sỹ: 21
- Cử nhân: 19
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
KHCN, ứng dụng triển khai, đào tạo ...
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".