VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Trụ sở: Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Trịnh Văn Tuyên
Phó Viện trưởng:  1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Huệ
                               2. TS.CVC. Nguyễn Trần Điện
                              3. TS. NCVC. Đỗ Văn Mạnh
Quyết định số 148/2002/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phạm Gia Khiêm

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243.7569136
Fax: 0243.7911203
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ietvn.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Trịnh Văn Tuyên
Phó Viện trưởng:
1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Huệ
2. TS.CVC. Nguyễn Trần Điện
3. TS.NCVC. Đỗ Văn Mạnh
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu
- Phó Chủ tich hội đồng: TS. Phan Đỗ Hùng, TS. Nguyễn Thành Đồng
- Thư ký: Bùi Thị Kim Anh
- Uỷ viên: GS.TS. Đặng Đình Kim, PGS.TS. Tăng Thị Chính, PGS.TS. Hà Ngọc Hiến, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên, TS. Dương Thị Hạnh, TS. Đỗ Văn Mạnh, TS. Bùi Quang Minh, TS. Nguyễn Tuấn Minh, TS. Lê Thanh Sơn, TS. Phan Quang Thăng, TS. Dương Thị Thủy, TS. Nguyễn Trần Điện

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường;
 • Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ vào thực tiễn, phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
 • Triển khai dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý, cải thiện, quy hoạch môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

* Các phòng chuyên môn:
- Phòng Phân tích Độc chất môi trường
- Phòng Phân tích chất lượng môi trường
- Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải
- Phòng Công nghệ xử lý nước
- Phòng Vi sinh vật môi trường
- Phòng Thủy sinh học môi trường
- Phòng Công nghệ thân môi trường
- Phòng Công nghệ hóa lý môi trường
- Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ
- Phòng Quy hoạch môi trường
- Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ màng
- Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng
- Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 199 người

- Số biên chế: 50
- Số hợp đồng: 149
- Giáo sư: 01
- Phó Giáo sư: 07
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 22
- Thạc sỹ: 51
- Cử nhân: 107
- Khác: 11

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
- Nghiên cứu cơ bản về môi trường: đất, nước, không khí…
- Triển khai các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực môi trường: phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý, cải thiện, quy hoạch môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Năm 2018, Viện CNMT đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tín nhiệm tiếp tục giao thực hiện nhiệm vụ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành tại khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương và giám sát việc khắc phục hậu quả vi phạm môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, quan trắc môi trường và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa.
 • Nhiệm vụ “Phương pháp sản xuất hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia cầm và hỗn hợp phụ gia thức ăn thu được bằng phương pháp này” là kết quả của nhánh Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm phức kim loại trong chăn nuôi gia cầm”, là một trong những sản phẩm nổi bật của Viện CNMT trong năm 2018. Với ưu điểm vượt trội là sản xuất hỗn hợp phụ gia thức ăn nuôi gia cầm chứa các hợp phần vi lượng nano Fe, Cu, ZnO và Se được dùng với shafm lượng rất nhỏ để thay thế một số nguyên tố vi lượng dưới dạng muối đang được sử dụng rộng rãi để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh, giảm hàm lượng các nguyên tố vi lượng sử dụng, giảm giá thành thức ăn, tăng sản lượng trứng và thịt, giảm ô nhiễm môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, có thể ứng dụng rộng rãi trong chăn nuôi gia cầm. Sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1651 theo Quyết định số 6774/QĐ-SHTT ngày 05/02/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Mô hình đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải thứ cấp tại Công ty Formosa Hà Tĩnh do PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh là chủ nhiệm, được triển khai thực hiện thông qua Hợp đồng kinh tế giữa Công ty xây dựng GM và Viện CNMT, là một phần ý tưởng trong Bằng độc quyền sáng chế số 17174, được cấp theo Quyết định số 44563/QĐ-SHTT ngày 04/7/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ, là một trong những thành tựu nổi bật của Viện CNMT năm 2018. Với ưu điểm vượt trội là hiệu quả xử lý cao, đất và nước sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép với chi phí thấp, vận hành đơn giản, Mô hình đã được vận hành trong 18 tháng tại Công ty Formosa Hà Tĩnh và hiệu quả xử lý nước thải là ổn định, nước thải an toàn với hệ sinh thái.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".