VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN

Trụ sở: Số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt
Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Hữu Toàn Phan
Phó Viện trưởng: 1. GS.TS.NCVCC. Dương Tấn Nhựt
                              2. TS. NCVC. Nông Văn Duy

Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-VHL ngày 19/02/2013
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Người ký: GS.VS. Châu Văn Minh

viennghiencuutaynguyen
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3822078
Fax: 0263 3831028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.tni.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Hữu Toàn Phan
Phó Viện trưởng: 1. GS.TS.NCVCC. Dương Tấn Nhựt
2. TS.NCVC. Nông Văn Duy
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

-Chủ tịch: GS.TS. Dương Tấn Nhựt
- Phó Chủ tịch: TS. Nông Văn Duy
- Thư ký: TS. Vũ Quốc Luận
- Ủy viên: TS. Lê Thị Châu, TS. Phan Xuân Huyên, TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan, TS. Nguyễn Thị Diệu Thuần

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

 • Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, tổ chức cung ứng dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực sinh học, hóa học, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

 • Điều tra nghiên cứu khu hệ động, thực vật Tây Nguyên tạo cơ sở khoa học phục vụ việc sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật.
 • Nghiên cứu những vấn đề về khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực sinh học: công nghệ gen, công nghệ tế bào động vật, công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ nấm và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu các hoạt chất sinh học từ động, thực vật, bán tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao phục vụ cho các lĩnh vực dược liệu, mỹ phẩm, nông nghiệp;
 • Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam;
 • Xây dựng Bảo tàng, tổ chức sưu tầm, xây dựng và quản lý bộ sưu tập mẫu vật đạt chuẩn quốc gia; tổ chức trưng bày, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục về thiên nhiên và bảo vệ môi trường;
 • Tổ chức thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn: 6 phòng

- Phòng Bảo tàng
- Phòng Công nghệ thực vật
- Phòng Công nghệ vi sinh
- Phòng Hóa hợp chất thiên nhiên
- Phòng Sinh học phân tử và chọn tạo giống cây trồng
- Phòng tài nguyên thực vật

Phòng quản lý nghiệp vụ

- Phòng Quản lý Tổng hợp

Tổng số CBVC: 44 người

- Số biên chế: 29
- Số hợp đồng: 15
- Giáo sư: 01
- Tiến sỹ: 10
- Thạc sỹ: 14
- Cử nhân: 06
- Khác: 06

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nghiên cứu, sản xuất cây rau, hoa, cây dược liệu và các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm.
 • Điều tra, nghiên cứu nguồn tài nguyên động, thực vật vùng Tây Nguyên.
 • Nghiên cứu, nuôi trồng các loài nấm có giá trị kinh tế, dược liệu.
 • Sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật và nấm lớn.
 • Thu thập, bảo quản và phát triển các bộ sưu tập mẫu vật của động vật, thực vật và nấm vùng Tây Nguyên.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Hàng năm thực hiện từ 10 đến 12 đề tài nghiên cứu các cấp, sản xuất và cung cấp cây giống cho địa phương trên 30.000 cây giống rau, hoa các loại. Phát hiện 3-5 loài và chất hóa học mới cho khoa học.
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao (Tiến sĩ, thạc sĩ…) trong lĩnh vực sinh học, hóa học.
 • Hàng năm công bố bài trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI) và bài trên các tạp chí quốc gia.
 • Bảo tàng Động vật Tây Nguyên hàng năm đón tiếp khoảng 50.000 lượt khách tham quan, học tập, nghiên cứu.
Website: http://www.tni.ac.vn

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".