VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI

Trụ sở: Nhà A13 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Trần Đại Lâm

Phó Viện trưởng: 1. TS.NCV. Nguyễn Vũ Giang
                               2. TS.NCV. Lê Trọng Lư

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
được thành lập
theo Quyết định số 248/CP ngày 08/8/1980
Người ký: Thủ tướng Chính phủ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A13 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:(+84)(4) 38360538; 38361322
Fax: (+84)(4) 387564696
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: itt.ac.vn

BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS. TS. NCVCC. Trần Đại Lâm
Phó Viện trưởng: 1. TS.NCV. Nguyễn Vũ Giang
2. TS. NCV. Lê Trọng Lư
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Gồm 15 thành viên
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ:
 
a) Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản các yếu tố của điều kiện môi trường nhiệt đới Việt Nam;

b) Nghiên cứu cơ chế động học ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nhiệt đới Việt Nam đến vật liệu và thiết bị kỹ thuât;

c)Nghiên cứu chế tạo và bảo vệ các loại vật liệu, linh kiện, thiết bị có khả năng làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới;

d) Xây dựng các tiêu chuẩn về sử dụng vật liệu, linh kiện, thiết bị trong điều kiện khí hậu nhiệt đới;

đ) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực có liên quan;

e) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực khác có liên quan;

g) Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực khác có liên quan;

h) Quản lý về tổ chức, bộ  máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

i) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Có 9 phòng chuyên môn:
 • Phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Kim loại, hợp kim, vật liệu bảo vệ vô cơ, vật liệu bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện hoá.
 • Phòng Hóa lý vật liệu phi kim loại: Chất dẻo, vật liệu polyme tổ hợp và compozit, phân hủy, ổn định chống lão hóa polyme.
 • PhòngVật liệu cao su và Dầu nhựa thiên nhiên: Vật liệu bảo vệ, trang trí hữu cơ, các hợp chất có nguồn gốc sinh học sử dụng trong vật liệu bảo vệ, trang trí hữu cơ.
 • Phòng Vật liệu gốm kỹ thuật và Điện cao áp: Linh kiện và thiết bị điện.
 • Phòng Kỹ thuật điện tử: Linh kiện và thiết bị điện tử.
 • Phòng Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật xử lý chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường
 • Phòng Nghiên cứu Sơn bảo vệ: Sơn bảo vệ, các chất ức chế ăn mòn kim loại sử dụng trong sơn bảo vệ.
 • Phòng Dữ liệu, thử nghiệm nhiệt đới và môi trường: Khí hậu kỹ thuật, các thử nghiệm gia tốc, lớp phủ bảo vệ kim loại bằng phương pháp phun nhiệt.
 • Phòng Vi phân tích: Cấu trúc vật liệu (nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử quét và nhiễu xạ tia X), vật liệu cao su tổ hợp.
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 81

•    Số biên chế định biên: 76
•    Số biên chế hiện nay: 72
•    Số hợp đồng: 09
•    Giáo sư: 01
•    Phó Giáo sư: 06
•    Tiến sĩ: 19
•    Thạc sĩ: 20
•    Kỹ sư, Cử nhân: 26
•    Khác: 07

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Nghiên cứu tác động môi trường nhiệt đới Việt Nam (khí quyển, biển, dưới đất) đến sự phá hủy vật liệu (kim loại, phi kim loại, vật liệu hữu cơ...) và lớp phủ bảo vệ.
 • Nghiên cứu các phương pháp đánh giá độ bền vật liệu trên cơ sở các kết quả thử nghiệm tự nhiên và gia tốc, xác định các hệ số tương quan, xây dựng quy trình dự báo tuổi thọ vật liệu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.
 • Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu bảo vệ bền với khí hậu nhiệt đới (vật liệu và quy trình sản xuất) để áp dụng vào thực tế, phục vụ phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng...
 • Đào tạo cán bộ: Đào tạo bậc tiến sỹ, thạc sỹ và cán bộ kỹ thuật theo các chuyên ngành hóa học, vật lý, khoa học vật liệu, bảo vệ môi trường và theo lĩnh vực hoạt động của Viện.
 • Thực hiện các dự án Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo sau đại học liên quan tới các lĩnh vực hóa học, vật lý, khoa học vật liệu, bảo vệ môi trường.
NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT
 • Đã xây dựng tập bản đồ khí hậu kỹ thuật Việt Nam.
 • Chủ trì và thực hiện tốt nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước (chương trình kỹ thuật nhiệt đới 48, 48D, chương trình điện tử- tin học 60E) và cấp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam.
 • Có nhiều kết quả ứng dụng vào thực tế trong các lĩnh vực: các lớp phủ bảo vệ bền khí hậu nhiệt đới (vô cơ, hữu cơ) các vật liệu polyme tổ hợp, công nghệ và vật liệu bảo vệ chống ăn mòn, van chống sét, thiết bị thực hành điện - điện tử dùng trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề...
 • Thực hiện nhiều Dự án quốc tế cấp Nhà nước (Nghị định thư), Dự án song phương và đa phương về nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực hoá học, vật lý , khoa học vật liệu và môi trường.
Website: http://itt.ac.vn

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".