VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Trụ sở: Nhà A11, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Sinh

Phó Viện trưởng: 1. GS. TS. NCVCC. Trương Xuân Lam
                             2. TS. Lê Hùng Anh
                             3. PGS. TS. Nguyễn Quảng Trường

Quyết định số 65-CT/HĐBT ngày 5 tháng 3 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)
Người ký: Nguyễn Khánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A11, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836.0169
Fax: 024 3836.1196
Website: www.iebr.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Sinh
Phó Viện trưởng:
1. GS.TS.NCVCC. Trương Xuân Lam
2. TS. Lê Hùng Anh
3. PGS. TS. Nguyễn Quảng Trường
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Lê Xuân Cảnh
- Phó chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Trần Thế Bách
- Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Điều tra nghiên cứu và sử dụng các tài nguyên động vật, thực vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và cả nước, bảo vệ môi trường sống, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh thái học và tài nguyên sinh vật, là cơ quan khoa học CITES Việt Nam.
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu hệ thực vật và động vật Việt Nam.
 • Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn.
 • Tiến hành các nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái ở Việt Nam phục vụ cho việc quan trắc và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
 • Nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho tương lai.
 • Đào tạo cán bộ khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.
 • Tư vấn khoa học cho Cơ quan quản lý CITES và các cơ quan quản lý về các vấn đề liên quan đến thực thi Công ước CITES.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

Phòng Bảo tàng động vật
Phòng Côn trùng học thực nghiệm
Phòng Động vật học có xương sống
Phòng Hệ thống học côn trùng
Phòng Ký sinh trùng học
Phòng Sinh thái côn trùng
Phòng Sinh thái môi trường đất
Phòng Sinh thái môi trường nước
Phòng Sinh thái thực vật
Phòng Sinh thái viễn thám
Phòng Tài nguyên thực vật
Phòng Thực vật học
Phòng Thực vật dân tộc học
Phòng Tuyến trùng học
Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn
Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý Tổng hợp
Tổng số CBVC: 115 người
- Số biên chế: 104
- Số hợp đồng: 09
- Giáo sư: 00
- Phó Giáo sư: 12
- Tiến sỹ: 53
- Thạc sỹ: 38
- Cử nhân: 11
- Khác: 02
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Nghiên cứu về đa dạng sinh học ở Việt Nam.
 • Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn.
 • Nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái ở Việt Nam phục vụ cho việc quan trắc và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
 • Nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho tương lai.
 • Thực hiện các chương trình bảo tồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.
 • Đào tạo cán bộ khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.
 • Tư vấn khoa học cho các cơ quan quản lý về các vấn đề liên quan đến thực thi Công ước CITES và Công ước Đa dạng sinh học (CBD).
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Số nhiệm vụ KHCN: Hàng năm Viện STTNSV chủ trì khoảng 70-80 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, trong đó chủ trì nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, cấp bộ.
 • Viện STTNSV tham gia đào tạo sau đại học về lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật.
 • Cán bộ của Viện STTNSV tham gia tư vấn khoa học cho các cơ quan quản lý về đa dạng sinh học, bảo tồn động thực vật hoang dã ở Việt Nam và thực thi các công ước quốc tế (Công ước Đa dạng sinh học - CBD, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES). Hàng năm cán bộ của Viện STTNSV tiến hành giám định khoảng 100 vụ việc liên quan đến động vật và thực vật hoang dã.
 • Số lượng công trình công bố: Hàng năm cán bộ của Viện STTNSV công bố khoảng 10 cuốn sách chuyên khảo hoặc tham khảo, khoảng 100 bài báo thuộc danh mục SCI và SCIE, 50 bài báo trên các tạo chí quốc tế khác, khoảng 50 bài báo trên các tạp chí quốc gia. Viện STTNSV chủ trì soạn thảo bộ sách Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam. Cán bộ của Viện STTNSV đã mô tả hàng trăm loài mới cho khoa học.
 • Viện STTNSV hợp tác với nhiều cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ ở trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu về sinh thái và tài nguyên sinh vật, bảo tồn đa dạng sinh học, quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tài nguyên sinh vật.

 STvaTNSV

Cán bộ của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật khảo sát thực địa trên đảo đá vôi

STvaTNSV.1jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7 tại Hà Nội, 2017

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".