VIỆN HÓA SINH BIỂN

Trụ sở: Nhà B1, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Viện trưởng: GS.VS.NCVCC. Châu Văn Minh
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Phạm Văn Cường
                              2. TS.NCVC. Nguyễn Hoài Nam

Quyết định thành lập số 470/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 do Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân ký

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A23, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024 37917053
Fax: 024 37917054
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS.VS.NCVCC. Châu Văn Minh
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Phạm Văn Cường
2. TS.NCVC. Nguyễn Hoài Nam
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC: 19
- Chủ tịch hội đồng: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Văn Hùng
- Phó Chủ tịch hội đồng: PGS.TS.NCVCC. Phạm Văn Cường
- Thư ký: TS. NCVC. Bùi Hữu Tài
- Ủy viên: GS.VS Châu Văn Minh, PGS. TS. Phan Văn Kiệm, PGS. TS. Ninh Khắc Bản, PGS.TS. Đoàn Thị Mai Hương,  PGS.TS. Nguyễn Quốc Vượng, TS. Nguyễn Hoài Nam, TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Nguyễn Hải Đăng, TS. Nguyễn Thị Minh Hằng, TS. Trần Mỹ Linh, TS. Trần Hồng Quang, TS. Nguyễn Văn Thanh TS. Lê Thị Hồng Minh, , TS Lê Nguyễn Thành,  TS. Nguyễn Xuân Nhiệm.          
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
- Viện Hóa sinh biển là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ

- Nghiên cứu cơ bản về các hợp chất thiên nhiên biển, vùng  ngập mặn, vùng ven biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Nghiên cứu tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật và vi sinh vật biển và mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của chúng;

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp và sản xuất các chế phẩm thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao;

- Nghiên cứu tổng hợp hóa dược;

- Nghiên cứu đa dạng sinh học biển, vùng ngập mặn và vùng ven biển phục vụ lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm và cung ứng;

- Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực sinh học, hóa sinh biển nhằm đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu hoặc cải tiến công nghệ phục vụ công nghiệp y dược, thực phẩm, nông nghiệp, khai thác tài nguyên thiên nhiên;

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, thiết kế và chế tạo thiết bị; phân tích, thẩm định, giám sát, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu theo chức năng của Viện;

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan.

CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Dược liệu biển (Trưởng phòng GS.VS.NCVCC.Châu Văn Minh);
Phòng Nghiên cứu cấu trúc (Trưởng phòng PGS.TS.NCVCC. Phan Văn Kiệm);
- Phòng Tổng hợp hữu cơ (Trưởng phòng PGS. TS.Phạm Văn Cường);
Phòng Hoạt chất sinh học (Trưởng phòng TS.NCVC. Nguyễn Văn Thanh);
Phòng Tài nguyên sinh vật (Trưởng phòng PGS.TS.NCVCC. Ninh Khắc Bản);
- Phòng Công nghệ Hóa dược (Trưởng phòng PGS.TS.NCVC. Nguyễn Quốc Vượng);
- Phòng Công nghệ Sinh học (Trường phòng TS.NCVC.Lê Thị Hồng Minh).
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thuốc (Giám đốc trung tâm TS. NCVC. Lê Nguyễn Thành);
- Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh hữu cơ (Giám đốc Trung tâm PGS. TS.NCVCC. Phạm Văn Cường)

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý TH (Trưởng phòng TS.NCVC. Nguyễn Xuân Cường).
Tổng số CBVC: 76 cán bộ

Trong đó: 41 biên chế,  35 Hợp đồng dài hạn;

Tiềm lực khoa học: 01 Giáo sư, 04 Phó giáo sư, 29 Tiến sỹ, 19 Thạc sỹ,  24 Cử nhân (kỹ sư), 04 nhân viên hỗ trợ khác

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

- Thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo chức năng và nhiệm vụ của Viện;

- Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên biển và các lĩnh vực có liên quan. Các đối tác chính: Pháp, Bỉ, Mỹ, Hàn Quốc , Nhật Bản, Belarus và L.B.Nga;

- Tham gia đào tạo sau đại học.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Những thành tựu nổi bật năm 2019:
Công trình khoa học:
Tổng số đã công bố 110 công trình, bài báo trong năm 2018, trong đó:
- Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI:11
- Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded: 40
- Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN:05
- Số bài báo trên 12 tạp chí quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản: 54
Phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích: Đã được cấp 04 bằng độc quyền sáng chế và 02 giải pháp hữu ích trong năm 2018
Số NCS, học viên cao học được đào tạo tại đơn vị: 21
Số NCS, cao học là cán bộ của đơn vị đang đào tạo ở nước ngoài: 03

Một số hình ảnh của Viện Hóa sinh biển

thongtindonvi

thongtindonvi1

thongtindonvi2

Một số hoạt động của Viện Hóa sinh biển

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".