TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM

Trụ sở: Nhà A6 – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc: 1. TS.NCVC. Vũ Anh Tuân
                                  2. Ths.KSC. Vũ Việt Phương
                                  3. TS.NCVC. Lê Xuân Huy

Trung tâm Vệ tinh quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1611/QĐ-TTg ngày 16/9/2011
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Quyết định số 1035 ngày 19/6/2017 về việc đổi tên Trung tâm Vệ tinh Quốc gia thành Trung tâm vũ trụ Việt Nam

vetinhqg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A6 - 18 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3791.7675
Fax: (+84)(4) 3762.7205
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: vnsc.org.vn (vnsc.vast.ac.vn)
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc: 1. TS.NCVC. Vũ Anh Tuân
2. Ths.KSC. Vũ Việt Phương
3. TS. NCVC. Lê Xuân Huy
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: TS. NCVC. Vũ Anh Tuân
- Phó Chủ tịch hội đồng: TS. Phạm Ngọc Điệp
- Thư ký: TS. NCVC. Lê Xuân Huy
- Ủy viên: PGS. TS. NCVCC. Phạm Anh Tuấn, TS. Nguyễn Hồng Quảng, TS. NCVC. Phạm Thị Thanh Ngà, TS. NCVC. Phạm Thị Tuyết Nhung, TS. NCVC. Lâm Đạo Nguyên, TS. NCVC. Phạm Thị Mai Thy, ThS.NCVC. Nguyễn Tiến Công, ThS. Trương Xuân Hùng, ThS. KSC. Vũ Việt Phương, TS. NCVC. Trần Thái Bình

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ.

Nhiệm vụ:
-    Tiếp nhận, thực hiện, quản lý, khai thác Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với các nhiệm vụ cụ thể sau:
+    Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ;
+    Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm vệ tinh;
+    Điều khiển, vận hành và quản lý vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam;
+    Thu thập dữ liệu, lưu trữ, xử lý và phát triển các ứng dụng ảnh vệ tinh phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ;
-    Thực hiện các nhiệm vụ của Quốc gia trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vũ trụ;
-    Xây dựng cơ sở vật chất, triển khai thực hiện các dự án quốc gia và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
-    Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao hiểu biết cho đại đa số người dân về tầm quan trọng và lợi ích của khoa học và công nghệ vũ trụ với việc phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng;
-    Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
-    Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
-    Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
-    Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
-    Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Các phòng chuyên môn:
•    Phòng Nghiên cứu và phát triển công nghệ không gian
•    Phòng Lắp ráp, tích hợp và thử nghiệm vệ tinh
•    Phòng Ứng dụng hệ thống quan sát trái đất
•    Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ Thành phố Hồ Chí Minh
•    Phòng Thiết kế hệ thống không gian
•    Phòng Điều khiển và Vận hành vệ tinh
•    Phòng Hệ thống thông tin không gian và mô hình hóa
•    Phòng Vật lý thiên văn và Vũ trụ
•    Đài Thiên văn Nha Trang

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ:
•    Phòng Quản lý tổng hợp
•    Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam


Tổng số: 126

. Phó Giáo sư: 01
. Tiến sĩ: 13
. Thạc sĩ: 55
. Kỹ sư, Cử nhân: 53
. Khác: 05

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
•    Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp rắp và thử nghiệm vệ tinh nhỏ.
•    Tiếp nhận, thực hiện, quản lý, khai thác dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản; Thu thập dữ liệu, lưu trữ và xử lý ảnh vệ tinh phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ; Chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ KH&CN khác trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
•    Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tầm quan trọng và lợi ích của công nghệ vũ trụ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
•    Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh.

vnsc1

Website: vnsc.org.vn (vnsc.vast.ac.vn)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".