VIỆN KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG

Trụ sở: Nhà A9 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: TS.NCVCC. Đoàn Văn Bình
Phó Viện trưởng: 1. KS.CVC. Hoàng Hồng Việt
                                 2. TS.NCVC. Nguyễn Quang Ninh
 
 Quyết định số 184/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học năng lượng
Người ký: GS.Châu Văn Minh

images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A9 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3756.4341
Fax: (+84)(4) 3791.2224
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ies.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: TS.NCVCC. Đoàn Văn Bình
Phó Viện trưởng: 1. KS.CVC. Hoàng Hồng Việt
2. TS.NCVC. Nguyễn Quang Ninh
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: TS.NCVCC. Nguyễn Đình Quang
- Phó chủ tịch hội đồng: TS.NCVCC. Nguyễn Thuý Nga
- Thư ký: TS.NCVC. Nguyễn Quang Ninh

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
 • Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản các nguồn tài nguyên năng lượng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội - môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu phát triển bền vững hệ thống năng lượng và an ninh năng lượng quốc gia;
 • Nghiên cứu khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn năng lượng truyên thống, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và năng lượng biển;
 • Nghiên cứu xác định cơ cấu và mức tiêu thụ nhiên liệu - năng lượng hợp lý trong kinh tế quốc dân;
 • Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nhiên liệu - năng lượng trong khai thác, biến đổi, truyền tải, phân phối và tiêu thụ;
 • Nghiên cứu giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động năng lượng đến môi trường và biến đổi khí hậu;
 • Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm các thiết bị và vật liệu mới trong năng lượng;
 • Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học năng lượng;
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ: Tư vấn, khảo sát, lập quy hoạch, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình năng lượng, điện lực và cơ sở hạ tầng có liên quan; Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, thẩm định quy hoạch và đầu tư công trình năng lượng, điện lực, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án về năng lượng;
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học năng lượng và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học năng lượng và các lĩnh vực khác có liên quan;
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Trung tâm Nghiên cứu hệ thống năng lượng
- Trung tâm Năng lượng mới và tái tạo
- Trung tâm Công nghệ năng lượng và vật liệu mới
- Trung tâm Tư vấn phát triển năng lượng
- Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 102 người

- Số biên chế: 38
- Số hợp đồng: 64
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư: 02
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 05
- Thạc sỹ: 21
- Cử nhân: 61
- Khác: 13

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng
 • Triển khai các kết quả, tiến bộ khoa học công nghệ vào thực hiện, tại các địa phương
 • Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong lĩnh vực năng lượng
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ: Tư vấn, khảo sát, lập quy hoạch, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình năng lượng, điện lực và cơ sở hạ tầng có liên quan; Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, thẩm định quy hoạch và đầu tư công trình năng lượng, điện lực, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án về năng lượng;
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học năng lượng và các lĩnh vực khác có liên quan
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Hoạt động nghiên cứu

 

 1. Đề tài NCKH thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Đánh giá trình độ các công nghệ sản xuất thép, xây dựng lộ trình cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất thép địa phương tiết kiệm năng lượng”. Năm 2012.
 2. Đề tài NCKH thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Nghiên cứu, thiết kế và áp dụng mẫu lò liên tục đốt than nung phôi cán thép, tiết kiệm năng lượng vào lĩnh vực sản xuất thép địa phương”. Năm 2011.
 3. Đề tài cấp Viện KHCNVN: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình trạm cung cấp điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời và nguồn điện lưới tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Năm 2008.
 4. Sáng chế: “Thiết bị công nghệ sản xuất và sử dụng biogas”. Số QĐ cấp bằng sáng chế đơn № а 20110392 ngày 06.12.2011 của Trung tâm quốc gia về sở hữu trí tuệ CH Belarus
 5. Bằng sáng chế: “Ceramics Based on Lanthanum-Doped Barium Titanate, Method of  Preparation and Uses” được công nhận tại Mỹ. United States Patent Publication; Pub. No: US 20100027191, Pub. Date: Feb.4,2010. Inventors: Sophie Guillemet Fritsch, D. Quang Nguyen, Madona Boulos, Thierry Lebey, Bernard Durand.

 

 • Hoạt động triển khai
 1. Sản xuất thử nghiệm thiết bị tạo hỗn hợp nhũ tương nước - dầu nặng (FO) nhằm tiết kiệm nhiên liệu khi khởi động và đốt kèm tại các nhà máy nhiệt điện đốt than.
 2. Tư vấn thẩm đỉnh đề án quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015.
 3. Báo cáo thẩm định Báo cáo đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (2009).
 4. Báo cáo thẩm định Dự án đầu tư Công trình TĐ Lai Châu (2010).
 5. Báo cáo thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2011-2015 có xét triển vọng đến năm 2020.
 6. Thẩm định Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng (2010).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".