VIỆN TOÁN HỌC

Trụ sở: Nhà A5 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS.TSKH.NCVCC. Phùng Hồ Hải

Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Việt Dũng

images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A5, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 37563474
Fax: (+84)(4) 37564303
Email:
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS.TSKH. NCVCC. Phùng Hồ Hải
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Việt Dũng
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
- Chủ tịch hội đồng: GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát
- Phó chủ tịch hội đồng : GS. TS Nguyễn Quốc Thắng
- Thư ký: GS. TSKH. Đinh Nho Hào
- Ủy viên: GS.TSKH. Hà Huy Bảng, GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường, PGS. TS Phan Thị Hà Dương, GS.TSKH. Phùng Hồ Hải, GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, GS.TSKH. Hoàng Xuân Phú, GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, GS. TS. Ngô Đắc Tân, GS.TSKH. Nguyễn Minh Trí , GS.TSKH. Ngô Việt Trung, PGS.TSKH. Hà Huy Vui, GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Nhiệm vụ
 • Tiến hành các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước khác trong nghiên cứu toán học.
 • Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc đưa ứng dụng toán học vào các ngành quản lý kinh tế, kỹ thuật.
 • Đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toán ở trình độ cao
 • Tiến hành hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
 • Phòng Đại số
 • Phòng Cơ sở Toán học của Tin học
 • Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
 • Phòng Giải tích Toán học
 • Phòng Lý thuyết số
 • Phòng Phương trình vi phân
 • Phòng Tối ưu và Điều khiển
 • Phòng Tôpô - Hình học
 • Phòng Xác suất và Thống kê Toán học
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
-
Phòng Quản lý tổng hợp
Trung tâm Đào tạo sau đại học
- Số biên chế: 79
- Số hợp đồng: 24
- Giáo sư: 22
- Phó Giáo sư: 15
- Tiến sỹ khoa học: 21
- Tiến sỹ: 35
- Thạc sỹ: 21
- Cử nhân: 19
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
KHCN, ứng dụng triển khai, đào tạo ...
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".