VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Trụ sở: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: TS.NCVC. Phan Thanh Thảo
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Hoàng Thị Kim Dung
                               2. TS. NCVC. Phạm Cao Thanh Tùng

Viện Công nghệ hoá học được thành lập theo Quyết định số 90/KHCNQG-QĐ
Người ký: GS. Nguyễn Văn Hiệu
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38222263
Fax: 028.38293889
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ict.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng:
TS. NCVC. Phan Thanh Thảo
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Hoàng Thị Kim Dung
2. TS. NCVC. Phạm Cao Thanh Tùng
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
- Chủ tịch Hội đồng: TS. Phạm Cao Thanh Tùng
- Thư ký: PGS.TS. Đặng Chí Hiền
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng:
Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng và hình thành các công nghệ mới, tạo tiền đề cho triển khai vào thực tiễn trong lĩnh vực hóa học và công nghệ hóa học.
Nhiệm vụ: Nghiên cứu khoa học và công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu và công nghệ vào sản xuất
  • Nghiên cứu khoa học có định hướng ứng dụng và công nghệ chế biến tài nguyên vô cơ (khoáng sản), tài nguyên hữu cơ (dầu khí, than bùn), tài nguyên thực vật (dầu béo, tinh dầu, cây thuốc) nhằm tạo ra các sản phẩm mới có giá trị cao;
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ chế biến nông sản thực phẩm và các chế phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng);
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ xử lý môi trường nhằm xử lý chế biến phế thải trong sản xuất và sinh hoạt, xử lý nước, khí thải, bảo vệ môi trường; Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Tiếp nhận nguồn tài trợ nước ngoài để tổ chức thực hiện các chương trình đề án hợp tác đã ký kết và góp phần nâng cao tiềm lực nghiên cứu và đào tạo cán bộ khoa học của lĩnh vực công nghệ hóa học;
  • Tham gia với các ngành, các địa phương trong việc chuyển giao công nghệ xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật và các công trình trong lĩnh vực công nghệ hóa học;
  • Tham gia đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ hóa học.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

1- Phòng Hóa nông    nghiệp            
2- Phòng Quá trình thiết bị            
3- Phòng Hoá lý                
4- Phòng Xúc tác dầu khí             
5- Phòng Hoá hữu cơ – polymer    
6- Phòng CN Hoá sinh            
7- Phòng CN các hợp chất thiên nhiên    
8- Phòng Công nghệ Vô cơ        
10- Phòng CN môi trường
11- Phòng CN Hoá dược
12-Phòng CN các chất có  HTSH

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
-
Phòng Quản lý tổng hợp

Các Trung tâm triển khai KHCN
-Trung tâm kỹ thuật bảo vệ môi trường
-Trung tâm dịch vụ Khoa học công nghệ
-Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ

Tổng số CBVC: 50 người
- Số biên chế: 41
- Số hợp đồng: 09
- Tiến sỹ: 20
- Thạc sỹ: 13
- Nghiên cứu viên chính: 14
- Số KS/CN: 17
- Khác: 01
- Nghiên cứu viên: 36
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
  • Nghiên cứu: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực Hoá dược, Hoá hữu cơ-polymer, Hoá hợp chất thiên nhiên, Vô cơ, Xúc tác hoá dầu.
  • Ứng dụng triển khai: xử lý môi trường, vật liệu phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản.
  • Đào tạo: Nghiên cứu sinh, phối hợp đào tạo thạc sĩ và cử nhân.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
Giữ vững sự ổn định, Viện phát huy tốt công tác nghiên cứu, đào tạo; đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng và triển khai khoa học công nghệ vào cuộc sống.

Website: www.ict.ac.vn

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".