VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG

Trụ sở: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Cửu Khoa
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Mạnh Tuấn
                              2. TS.NCV. Cù Thành Sơn
- Phân Viện Khoa học Vật liệu tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1098/QĐ-KHCNVN
- Ngày 26/12/2005, GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KH&CN VN đã ra Quyết định số 2684/QĐ-KHCNVN
tách Phân viện KHVL tại TPHCM khỏi Viện KHVL và nâng cấp thành viện KHVLUD cấp cơ sở, trực thuộc Viện KHCNVN
images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84)(8) 3824.3507
Fax: (+84)(8) 3823.6073
Website: iams.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Cửu Khoa
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Mạnh Tuấn
2. TS.NCV. Cù Thành Sơn
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Hồ Sơn Lâm
- Phó Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
- Thư ký : TS. Nguyễn Quốc Thiết

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Nghiên cứu cơ bản và cơ sở khoa học trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu; nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào thực tế sản xuất và đời sống;
 • Tham gia tư vấn với các cơ quan Nhà nước về chính sách phát triển khoa học và công nghệ vật liệu;
 • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai và đào tạo với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước .

Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu cơ bản và cơ sở khoa học trong các lĩnh vực: vật liệu và công nghệ nano, vật liệu vô cơ, vật liệu hữu cơ, vật liệu xúc tác, vật liệu quang hóa, vật liệu phụ gia dầu khí, nhiên liệu, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu xử lý môi trường, hương liệu và các chất có hoạt tính sinh học.
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của các công nghệ mới và triển khai ứng dụng vào sản xuất các chất có hoạt tính sinh học, nhiên liệu sinh học, vật liệu và thiết bị xử lý môi trường, vật liệu hấp phụ và xúc tác cho chế biến dầu và hoá dầu, vật liệu phụ gia dầu khí, hương liệu.
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ chế biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm tạo ra sản phẩm mới có giá trị cao.
 • Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước để tổ chức chế tạo, sản xuất thử nghiệm và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, thẩm định và xây dựng các luận chứng kinh tế-kỹ thuật, các đề án và các chương trình khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện; thiết kế, chế tạo thiết bị và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và bảo vệ môi trường; đánh giá, kiểm định và phân tích các tính chất của vật liệu.
 • Tổ chức đào tạo về các chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện dưới các hình thức: đào tạo cao học, nghiên cứu sinh, các lớp bồi dưỡng sau đại học, các lớp chuyên đề ngắn hạn, các chương trình đào tạo chuyên gia khoa học công nghệ.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, triển khai và đào tạo trong các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.
 • Xây dựng cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo của Viện.
 • Quản lý đội ngũ cán bộ, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Viện.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Vật liệu xúc tác
- Phòng Vật liệu hữu cơ
- Phòng Kỹ thuật vật lý
- Phòng Vật liệu vô cơ & Công nghệ Môi trường
- Phòng Phân tích hoá lý
- Phòng Vật liệu thu hồi dầu và chuyển hoá năng lượng
- Phòng Vật liệu Hoá dược
- Phòng Vật liệu y sinh
- Trung tâm Sinh học và vật liệu mới
- Trung tâm Triển khai ứng dụng công nghệ và vật liệu môi trường
- Trung tâm Thiết bị khoa học và phân tích hoá lý

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 69 người

- Số biên chế: 42
- Số hợp đồng: 27
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư: 05
- Tiến sỹ khoa học: 01
- Tiến sỹ: 14
- Thạc sỹ: 13
- Cử nhân: 28
- Khác: 08

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ nano, vật liệu hữu cơ, vật liệu xúc tác, vật liệu quang hóa, vật liệu phụ gia dầu khí;
 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu hóa – dược, y sinh;
 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới để sản xuất các chất có hoạt tính sinh học, nhiên liệu sinh học, vật liệu và thiết bị xử lý môi trường;
 • Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; chế tạo và sản xuất thử các sản phẩm và chuyển giao công nghệ tiên tiến trình độ cao;
 • Dịch vụ KH&CN: tư vấn, phản biện, thẩm định và xây dựng các luận chứng kinh tế – kỹ thuật, các đề tài và các chương trình khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Công nghệ RO lọc nước biển thành nước tinh khiết
 • Công nghệ Aluwat xử lý nước nhiễm phèn
 • Công nghệ chế biến hạt trẩu không bã thải
 • Công nghệ và thiết bị xử lý khói thải động cơ và công nghiệp
 • Công nghệ và thiết bị xử lý nước nhiễm Flora, Canxi, Mangan
 • Hương liệu cho mỹ phẩm và nước giải khát
 • Các chế phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản và phòng trừ sâu bệnh từ nguồn gốc thiên nhiên
 • Vật liệu hút nước giữa ẩm CHO3, CHO6 cho cây trồng
 • Phân NPK, phân Urê nhã chậm
 • Vật liệu hút dầu thãi
 • Vật liệu Blend Nhựa – gỗ (PE,PP,PVC-cellulose)
 • Vật liệu polymer hình sao kích thước nano

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".