VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Trụ sở:18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Sinh

Phó Viện trưởng: 1. PGS. TS. NCVCC. Trương Xuân Lam

Quyết định số 65CT/HĐBT ngày 5/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Nguyễn Khánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3836.0169
Fax: (+84)(4) 3836.1196
Website: www.iebr.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Sinh
Phó Viện trưởng:
1. PGS.TS.NCVCC. Trương Xuân Lam

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Lê Xuân Cảnh
- Phó chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Trần Thế Bách
- Thư ký: TS. Nguyễn Quảng Trường
- Ủy viên: PGS.TS. Trương Xuân Lam, PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, PGS.TS. Trần Huy Thái, PGS.TS. Vũ Đình Thống, TS. Nguyễn Đức Anh, TS. Lê Hùng Anh, TS. Phạm Ngọc Doanh, TS. Nguyễn Văn Hà, TS. Nguyễn Thị Phương Liên, TS. Phạm Quỳnh Mai, TS. Phạm Thị Nhị, TS. Trịnh Quang Pháp, TS. Đặng Tất Thế, TS. Ngô Xuân Tường

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Điều tra, nghiên cứu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái điển hình nhằm góp phần đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống con người về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo cán bộ về sinh thái và tài nguyên sinh vật.
Nhiệm vụ
 • Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn.
 • Tiến hành các nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái ở Việt Nam phục vụ cho việc quan trắc và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
 • Nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho tương lai.
 • Đào tạo cán bộ khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.
  CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
  Các phòng chuyên môn

  - Phòng Bảo tàng động vật
  - Phòng Côn trùng học thực nghiệm
  - Phòng Động vật học có xương sống
  - Phòng Hệ thống học côn trùng
  - Phòng Hoá môi trường và Tài nguyên sinh vật
  - Phòng Ký sinh trùng
  - Phòng Sinh thái côn trùng
  - Phòng Sinh thái môi trường đất
  - Phòng Sinh thái môi trường nước
  - Phòng Sinh thái thực vật
  - Phòng Sinh thái viễn thám
  - Phòng Tài nguyên thực vật
  - Phòng Thực vật học
  - Phòng Thực vật dân tộc học
  - Phòng Tuyến trùng học
  - Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn

  Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
  - Phòng Quản lý Tổng hợp
  Tổng số CBVC: 137 người
  - Số biên chế: 116
  - Số hợp đồng: 21
  - Giáo sư:
  - Phó Giáo sư: 11
  - Tiến sỹ khoa học: 01
  - Tiến sỹ: 46
  - Thạc sỹ: 43
  - Cử nhân: 26
  - Khác: 00
  CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

  Năm 2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chủ trì 4 đề tài cấp nhà nước, trong đó có một đề tài độc lập, hai đề tài trong chương trình khoa học trọng điểm Tây Nguyên III và một nhiệm vụ thuộc Chương trình Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Tổng kinh phí 4 đề tài cấp nhà nước được cấp năm 2012 là 3910 triệu đồng trong đó:

  Đề tài độc lập cấp nhà nước “Điều tra, đánh giá các loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được ưu tiên bảo vệ nhằm tu chỉnh Sách Đỏ Việt Nam” (mã số ĐTĐL.2011-G/23) do PGS.TS. Lê Xuân Cảnh làm chủ nhiệm bắt đầu từ 01/7/ 2013 (thay cho PGS.TS. Tạ Huy Thịnh nghỉ hưu từ 30/6/2013) và sẽ kết thúc vào năm 2014. Đề tài đã tiến hành điều tra bổ sung hiện trạng của các quần thể động vật, thực vật được xem xét đánh giá phân hạng tình trạng nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực đại diện điển hình ở 5 vùng địa lý: Miền Bắc (VQG Xuân Sơn);  Miền Trung (Khu BTTN Đăk Rông, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa); Tây Nguyên (Vườn quốc gia Chư Yang Sin); Miền Nam (Khu BTTN văn hóa Đồng Nai); Huyện đảo (Đảo Phú Quốc, Côn Đảo). Đề tài đã và đang tiến hành phân tích kết quả điều tra thực địa tại Khu BTTN Phong Quang, Khu BTTN Bắc Đại Sơn tỉnh Hà Giang; Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận; Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai; Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai; VQG Cát Bà, năm 2011 và VQG Xuân Sơn  Khu BTTN Đăk Rông, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai,  Vườn Quốc gia Phú Quốc, Vườn quốc gia Côn Đảo, năm 2012.  Đề tài đã và đang xây dựng hồ sơ các loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được ưu tiên bảo vệ khoảng 1000 loài.

  Đề tài “Điều tra hệ sinh thái rừng Khộp và hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn” (mã số: TN3/T07) trong chương trình khoa học trọng điểm Tây Nguyên III do PGS.TS. Lê Xuân Cảnh chủ nhiệm bắt đầu từ năm 2011 và sẽ kết thúc vào năm 2014. Theo đúng tiến độ dự kiến, đề tài đã tổ chức thực hiện các công tác mua sắm vật tư, các đợt đi điều tra thực địa, ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng các chuyên đề khoa học. Cụ thể đề tài đã thực hiện được các nội dung khoa học sau: (1) Xây dựng mẫu hồ sơ thu thập số liệu cho 15 nhóm chuyên môn; (2) Thu thập và xử lý được 4.640 mẫu của 15 nhóm chuyên môn; (3) Nghiệm thu 465 hồ sơ loài sinh vật của 15 nhóm chuyên môn; (4) Xây dựng  chuyên đề về loài sinh vật ngoại lai xâm hại : Cây Mai dương (Mimosa pigra L.); (5) Xây dựng  chuyên đề về loài sinh vật ngoại lai xâm hại nghiêm trọng: Cây Ngũ sắc (Lantana camara L.).

  Đề tài “Nghiên cứu, điều tra cây thuốc trong các bài thuốc dân tộc tại Tây Nguyên và các biện pháp bảo tồn” thuộc Chương trình Tây Nguyên do TS. Nguyễn Văn Dư chủ nhiệm bắt đầu năm 2011 và kết thúc năm 2014. Đề tài đã sàng lọc được 100 loài cây thuốc với các kết quả tổng quan về nghiên cứu hóa dược làm cơ sở để nghiên cứu sâu hơn về hóa dược, đã tạo dịch chiết của 37 mẫu cây thuốc, thử hoạt tính và chọn được 11 loài chống ôxy hóa, 4 mẫu có hoạt tính gây độc tế bào, 28 mẫu có hoạt tính kháng khuẩn. .

  Nhiệm vụ “Khai thác và phát triển nguồn gen các loài Nưa (Amorphophallus spp.) giàu glucomannan” thuộc Chương trình Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng do PGS.TS. Trần Huy Thái chủ nhiệm bắt đầu năm 2012 và sẽ kết thúc năm 2015. Đề tài đã thực hiện các nội dung: Tiến hành sưu tập các giống từ 3 loài Nưa đầu nhăn (Amorphophallus corugatus N.Br.), Nưa krausei (A. krausei) và Nưa vân nam (A. yunnanensis); Thăm dò khả năng nhân giống sinh dưỡng (thân củ), hữu tính (từ hạt) và nuôi cấy mô từ các loài nói trên. Từng bước chuyển cây giống nhân được ra bầu ươm; Xây dựng vườn giữ giống từ 03 loài Nưa nói trên tại Trạm thực nghiệm sinh học Cổ Nhuế.

  Năm 2012 trong số các đề tài cấp Viện KHCNVN do Viện STTNSV chủ trì có 1 đề tài thuộc sự nghiệp bảo vệ môi trường, 3 đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên của Viện KHCNVN, 1 đề tài độc lập cấp Viện KHCNVN và 2 đề tài hợp tác quốc tế cấp Viện KHCNVN đến hạn nghiệm thu. Nhìn chung, các đề tài cấp Viện KHCNVN đã được thực hiện tốt.

  Năm 2012 có 8 đề tài NAFOSTED đến hạn nghiệm thu. Nhìn chung các đề tài đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Hai dự án NGO do nước ngoài tài trợ với tổng kinh phí 2.700 triệu đồng cũng đã được thực hiện tốt và đạt được những kết quả khả quan. Trong năm Viện đã thực hiện 9 hợp đồng với tổng kinh phí là 5,389,4 triệu đồng.

  Năm 2012 Viện STTNSV có 16 đề tài cấp cơ sở, trong đó có 10 đề tài bắt đầu thực hiện và 6 đề tài tiếp tục từ các năm trước. Tổng kinh phí được cấp năm 2012 là 806 triệu. Ngoài ra Viện STTNSV có 15 đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ cấp cơ sở với tổng kinh phí là 305 triệu. Các đề tài đã thực hiện tốt nội dung đề ra, nhiều đề tài đã đăng được bài báo ở các tạp chí khoa học chuyên ngành.

  Kết quả thực hiện tốt các đề tài KHCN được thể hiện ở số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành: 16 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI, 31 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded, 34 bài đăng trong các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN, 36 bài đăng trong các tạp chí quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản, 13 bài đăng trong các tạp chí có chỉ số ISSN khác.

  Năm 2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tiếp tục thực hiện hai dự án sửa chữa là Dự án sửa chữa cải tạo khu vệ sinh nhà A11 và Dự án cải tạo đường vào Trạm ĐDSH Mê Linh. Dự án cải tạo đường vào Trạm ĐDSH Mê Linh đã  được thực hiện.

  Năm 2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã ký được 5 thoả thuận hợp tác quốc tế, trong đó có thoả thuận hợp tác dài hạn với Viện Tài nguyên sinh vật quốc gia Hàn Quốc. Năm qua Viện đã cử 29 lượt cán bộ đi công tác nước ngoài, tiếp nhận 18 khách nước ngoài vào làm việc. Viện đang thực hiện 2 dự án NGO với tổng kinh phí cho năm 2012 là trên 2700 triệu đồng. Hiện Viện có 3 cán bộ thực tập sau tiến sĩ, 17 cán bộ theo học chương trình nghiên cứu sinh và 1 cán bộ theo học chương trình cao học ở nước ngoài.

  Năm 2012 có 150 học viên cao học và 45 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

  Trong năm 2012 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã chủ trì 3 hội nghị quốc tế. Trang thông tin diện tử của Viện đã được phát huy tối đa cho công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ kể cả khi đi công tác vẫn nắm được tình hình, kế hoạch công tác của Viện.

  NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT


  Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".