VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 321 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế
Viện trưởng: TS. Hoàng Lê Tuấn Anh
Phó Viện trưởng: 1. ThS. Hoàng Ngọc Lin
Quyết định số: 222/QĐ-KHCNVN ngày 16/3/2009
Quyết định số 2276/QĐ-VHL ngày 13/12/2013
Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN
ĐỊA CHỈ
321 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Phone: +(84)(54) 3523.339
Fax: (+84)(54) 3523.339
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: misr.com.vn
BAN LÃNH ĐẠO
 Viện trưởng: TS. Hoàng Lê Tuấn Anh
Phó Viện trưởng: 1. ThS. Hoàng Ngọc Lin
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Chức năng:  nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:
  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp.
  • Nghiên cứu điều tra cơ bản xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phá, lưu vực sông, vùng đất ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung.
  • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu ( mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa biển, sóng thần).
  • Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hóa học, sinh học, y dược và hóa sinh biển nhằm đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên biển và các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Hỗ trợ các địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, nhất là nguồn lực có trình độ cao.
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân tích hóa học, sinh học và môi trường; Hỗ trợ địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nhân lực có trình độ cao.
  • Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn trên.
  • Hợp tác quốc tế với các tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của Viện Hàn lâm giao phó.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các phòng chuyên môn:
- Phòng Công nghệ sinh học
- PHòng Công nghệ hóa học
- Phòng Địa lý - Tài nguyên
- Phòng Nghiên cứu hệ đầm phá miền Trung
- Phòng Ứng dụng và Triển khai công nghệ
- Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
- Trung tâm Sinh thái và tái tạo môi trường
- Trung tâm Sinh học phân tử Nghĩa Đô 

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ:
- Phòng Quản lý tổng hợp

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
THÀNH TỰU NỔI BẬT

 

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".