VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI

Trụ sở: Nhà A13 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Trần Đại Lâm

Phó Viện trưởng: 1. TS.NCV. Nguyễn Vũ Giang
                               2. TS.NCV. Lê Trọng Lư

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG

Trụ sở: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Cửu Khoa
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Mạnh Tuấn
                              2. TS.NCV. Cù Thành Sơn

VIỆN HÓA SINH BIỂN

Trụ sở: Nhà B1, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Viện trưởng: GS.VS.NCVCC. Châu Văn Minh
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Phạm Văn Cường
                              2. TS.NCV. Nguyễn Hoài Nam

TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM

Trụ sở: Nhà A6 – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc: 1. TS.NCVC. Vũ Anh Tuân
                                  2. Ths.KSC. Vũ Việt Phương

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN

Trụ sở: Số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng
Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Hữu Toàn Phan
Phó Viện trưởng: 1. GS.TS.NCVCC. Dương Tấn Nhựt
                              2. TS. NCVC. Nông Văn Duy

VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

Trụ sở: Nhà A17, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Lê Thị Thu Hiền
                              2. PGS.TS.NCVCC. Nghiêm Ngọc Minh

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".