VIỆN ĐỊA CHẤT

Trụ sở: Ngõ 84, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Trần Tuấn Anh
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Trần Quốc Cường
                               2. TS. NCVC. Vũ Thị Minh Nguyệt

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Nhà A8 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Viện trưởng: TS. NCVC. Nguyễn Xuân Anh

Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Đặng Thanh Hải
                             2. TS. NCVC. Nguyễn Lê Minh
                             3. TS. NCVC. Nguyễn Ánh Dương

VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC

Trụ sở: Số 01 Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Viện trưởng: TS.NCVCC. Đào Việt Hà

Phó Viện trưởng: 1. TS.NCVC. Hồ Văn Thệ
                             2. TS. NCVC. Hoàng Xuân Bền   

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

Trụ sở: Nhà A27- Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường
Phó Viện trưởng: 1. PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Như Trung
                             2. TS. NCVCC. Trần Tuấn Dũng

VIỆN KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG

Trụ sở: Nhà A9 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: TS.NCVCC. Đoàn Văn Bình
Phó Viện trưởng: 1. CVC. Hoàng Hồng Việt
                             2. TS.NCVC. Nguyễn Quang Ninh
                             3. TS. NCVC. Nguyễn Hoài Nam

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Đoàn Đình Phương

Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS. Hoàng Anh Sơn
                             2. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".