Chương trình học bổng

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hoà Pháp để làm giảng viên - nghiên cứu viên Trường Đại học KHCN Hà Nội bằng ngân sách Nhà nước năm 2011

.

Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước và căn cứ nhu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên làm việc cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN– USTH), Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường ĐHKHCNHN tiến hành tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp bằng ngân sách Nhà nước năm 2011 như sau:

1. Số lượng học bổng
Số lượng học bổng dự kiến: 40 học bổng.

2. Thời gian đi học
Người trúng tuyển sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cử đi học theo thông báo tiếp nhận của cơ sở đào tạo tại Cộng hòa Pháp và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến sẽ lên đường đi học trong quý I/2012.

3. Đối tượng
3.1. Giảng viên, cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm công nghệ cao có nguyện vọng đi học nghiên cứu sinh và khi tốt nghiệp trở về làm giảng viên tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

3.2. Học viên mới tốt nghiệp cao học với kết quả học tập đạt khá trở lên hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học trình độ kỹ sư (hệ đào tạo 5 năm) đạt loại giỏi, chưa có cơ quan công tác, có nguyện vọng được đào tạo và cam kết sau khi tốt nghiệp trở về làm giảng viên tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

4. Ngành đào tạo

Các ngành gửi đi đào tạo tập trung vào 6 lĩnh vực:

- Năng lượng;
- Khoa học hàng không - vũ trụ;
- Nước - môi trường - hải dương học;
- Khoa học vật liệu - công nghệ nano;
- Công nghệ thông tin và truyền thông;
- Công nghệ sinh học - dược học.

Danh mục các đề tài nghiên cứu và tên giáo sư hướng dẫn người Pháp để lựa chọn được gửi kèm theo thông báo này.

Lưu ý: Các đề tài trong Danh mục chính được ưu tiên so với các đề tài trong Danh mục bổ sung.

5. Điều kiện và tiêu chuẩn
Người dự tuyển phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

• Đối tượng dự tuyển theo quy định tại Mục 3 ở trên;

• Được cơ quan có thẩm quyền cử dự tuyển (đối với cán bộ đang công tác) và sau khi tốt nghiệp về nước đồng ý cho chuyển đến làm việc tại USTH;

• Có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo yêu cầu của Nhà nước. Cam kết phải được cơ quan cử đi học xác nhận và bảo lãnh (sinh viên mới tốt nghiệp phải có cam kết được gia đình hoặc người bảo trợ bảo lãnh về tài chính và có xác nhận của địa phương);

• Không quá 40 tuổi (sinh sau ngày 31/12/1970);

• Có bằng thạc sĩ với kết quả học tập đạt khá trở lên hoặc bằng đại học trình độ kỹ sư hệ 5 năm với kết quả học tập đạt loại giỏi;

• Bằng tốt nghiệp đại học và cao học có ngành học phù hợp với ngành đăng ký đi học tiến sĩ;

• Đủ trình độ ngoại ngữ theo qui định tại Mục 6;

• Ưu tiên người đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong và sau khi học đại học, cao học, có thành tích nghiên cứu khoa học thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị, hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng.

Ghi chú: Người đã trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước năm 2009 và 2010 chưa làm thủ tục đi học nước ngoài, nếu có nguyện vọng được đi học tiến sĩ tại Pháp để về làm việc cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cần nộp bổ sung phiếu đăng ký dự tuyển mới có ý kiến của cơ quan đồng ý cho chuyển sang dự tuyển theo Thông báo này gửi kèm theo hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Anh theo quy định tại mục 7.2 và sẽ được bố trí tham dự phỏng vấn của Hội đồng chuyên gia Việt - Pháp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không xét duyệt và cấp học bổng cho người đã tự lên đường đi học chương trình tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp theo các học bổng khác trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và trước khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định phê duyệt trúng tuyển học bổng theo thông báo tuyển sinh này.

6. Yêu cầu về ngoại ngữ

6.1. Trường hợp không yêu cầu về ngoại ngữ
Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học và cao học ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh thì không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

6.2. Trường hợp có yêu cầu về ngoại ngữ

Người dự tuyển tốt nghiệp đại học, cao học trong nước hoặc các nước không sử dụng tiếng Anh trong học tập, phải có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu 500 điểm TOEFL PBT, 61 điểm TOEFL iBT hoặc 5.5 điểm IELTS (Có thể liên hệ với Cục Đào tạo với nước ngoài theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ cung cấp thông tin đăng ký tham dự các kỳ thi tiếng Anh gần nhất cho kịp thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc chứng chỉ tiếng Pháp DELF B1 hoặc TCF 300 điểm trở lên.
Trường hợp thí sinh dự tuyển bằng tiếng Pháp, cần cam kết đạt trình độ tiếng Anh 550 điểm TOEFL trở lên trước khi hoàn thành khóa học.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống và học tập tại Pháp, Trường ĐHKHCNHN tổ chức các lớp học bổ túc tiếng Pháp miễn phí ngắn hạn cho các ứng viên trúng tuyển sử dụng tiếng Anh trong học tập.

7. Hồ sơ dự tuyển và thời hạn nộp hồ sơ

Người dự tuyển cần hoàn thành hồ sơ dự tuyển theo quy định dưới đây (các mẫu cần thiết gửi kèm theo thông báo này được công bố trên các websites: http://www.moet.gov.vn, www.vied.vnhttp://usth.edu.vn):

Hồ sơ bằng tiếng Việt (01 bộ) gồm các giấy tờ xếp theo thứ tự dưới đây:

1. Công văn cử dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan trực thuộc Bộ/cơ quan ngang Bộ);
2. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định được khai đầy đủ các mục và có xác nhận của cơ quan (đối với cán bộ đang công tác) hoặc xác nhận của địa phương (đối với sinh viên, học viên cao học mới tốt nghiệp);
3. Bản cam kết theo mẫu quy định có xác nhận của cơ quan (đối với cán bộ đang công tác) hoặc xác nhận của địa phương (đối với sinh viên, học viên cao học mới tốt nghiệp);
4. Bản sao hợp lệ quyết định tuyển dụng hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng lao động từ khi bắt đầu làm việc đến nay và bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội hoặc bảng lương trong vòng 03 tháng gần nhất có thể hiện đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
5. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý cán bộ (đối với cán bộ đang công tác) hoặc xác nhận của địa phương (đối với sinh viên, học viên cao học mới tốt nghiệp);
6. Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ (đối với người đã tốt nghiệp cao học). Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần cung cấp bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt kèm theo quy định về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài;
7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ đã có;
8. Tóm tắt đề tài nghiên cứu/ dự định nghề nghiệp viết bằng tiếng Việt (trong khoảng 1-3 trang giấy A4);
9. Bản kê khai các công trình khoa học đã công bố (nếu có) cùng bản sao các công trình đó, nếu là bài báo hoặc báo cáo khoa học: toàn văn bài báo, trang bìa, trang mục lục của số tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị đăng bài; nếu là đề tài: bản đăng ký đề tài, báo cáo nghiệm thu, biên bản nghiệm thu.

Hồ sơ bằng tiếng Anh (01 bộ) gồm các giấy tờ xếp theo thứ tự dưới đây:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển bằng tiếng Anh theo mẫu quy định;
2. Lý lịch mới nhất bằng tiếng Anh (CV), trong đó cần trình bày nổi bật quá trình và thành tích học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp hay kinh nghiệm trong các hoạt động sinh viên;
3. Thư của người dự tuyển tự trình bày nguyện vọng và cam kết đi học để về làm việc cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (Motivation Letter);
4. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học và thạc sĩ (nếu có) dịch công chứng sang tiếng Anh (có đính kèm photocopy văn bằng gốc);
5. Tóm tắt đề tài nghiên cứu/ dự định nghề nghiệp viết bằng tiếng Anh (trong khoảng 1-3 trang giấy A4);
6. 02 thư giới thiệu của giáo sư hoặc của nhà khoa học Việt Nam và lãnh đạo cơ quan đang công tác về khả năng học tập/ nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm nghề nghiệp;
7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ;
8. Danh mục các công trình khoa học đã công bố: bài báo hoặc báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ,... (nếu có).

Toàn bộ giấy tờ cần trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Người dự tuyển cần scan bộ hồ sơ đầy đủ bằng tiếng Anh thành file định dạng pdf (file nén) gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 31/08/2011.

Bản chính hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt và tiếng Anh cần đựng trong các túi hồ sơ riêng kích thước 25cm x 34cm mặt ngoài túi hồ sơ có ghi “Hồ sơ dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp (USTH) bằng ngân sách Nhà nước năm 2011” và danh mục các loại giấy tờ có trong túi, ghi rõ địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động, e-mail và fax (nếu có) để liên lạc. Các hồ sơ này cần gửi phát chuyển nhanh bảo đảm hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Trường ĐHKHCNHN, Nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/09/2011
Thời hạn phỏng vấn (dự kiến): 15-16/11/2011.

8. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người, cần được chuyển đến Trường ĐHKHCNHN trước ngày 31/08/2011 theo một trong các cách sau đây:

• Trực tiếp đến nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại Văn phòng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội.
• Gửi thư hoặc điện chuyển tiền bằng bưu điện đến:
Người nhận: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội.
• Chuyển tiền vào tài khoản của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo một trong hai thông tin sau:
1. Tên đơn vị: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Số tài khoản: 945.01.026
Tại: Kho bạc Nhà nước Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Số tài khoản: sẽ thông báo theo yêu cầu
Tại: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Hồ sơ nộp muộn và không đúng theo quy định trên được coi là không hợp lệ và không được xét tuyển. Không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

9. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển

9.1. Người dự tuyển phải tham dự phỏng vấn của Hội đồng chuyên gia Việt - Pháp dự kiến tổ chức vào ngày 15-16/11/2011 và căn cứ hồ sơ dự tuyển, kết quả phỏng vấn, báo cáo của Trường ĐHKHCNHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét phê duyệt trúng tuyển cho các ứng viên đáp ứng các điều kiện được cấp học bổng ngân sách nhà nước

9.2. Người trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại Trường ĐHKHCNHN như đã cam kết, nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước phục vụ tại Trường ĐHKHCNHN sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước. Cam kết phải được cơ quan cử đi học xác nhận. Người chưa có cơ quan công tác thì cam kết cần có chữ ký của gia đình hoặc người bảo trợ bảo lãnh về tài chính và xác nhận của UBND địa phương.

9.3. Sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển, Trường ĐHKHCNHN và Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ thông báo và hướng dẫn cho người trúng tuyển hoàn tất thủ tục lên đường đi học.

9.4. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp học bổng trong 3 năm đầu của chương trình nghiên cứu sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước và xem xét từng trường hợp cụ thể để tiếp tục cấp học bổng cho năm thứ 4 trên cơ sở yêu cầu của khoá học và quá trình học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh trong 3 năm trước đạt kết quả tốt.

9.5. Trường hợp người trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước nhận được học bổng khác của nước ngoài cấp với chế độ kinh phí cao hơn học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì người trúng tuyển chỉ được hưởng 01 học bổng do nước ngoài cấp. Nếu học bổng nước ngoài cấp ở mức thấp hơn chế độ hiện hành của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp bù để đạt mức quy định.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các trung tâm công nghệ cao phổ biến thông báo này tới các đối tượng có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên, cán bộ, sinh viên có đủ điều kiện cần thiết được đăng ký dự tuyển theo đúng thời hạn và quy định dự tuyển nêu trên./.

Nguồn tin: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".