Thông tin Hợp tác quốc tế

Hội thảo “Đánh giá thực trạng và Xếp hạng các loài thực vật có nguy cơ bị đe dọa toàn cầu tại khu vực Đông Dương"

.

Trong hai ngày 15 và 16/9/2009, Hội thảo “Đánh giá thực trạng và Xếp hạng các loài thực vật có nguy cơ bị đe dọa toàn cầu tại khu vực Đông Dương" (Assesment of the Status and Distribution of Globally Threatened Plant Species in Indochina) đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động do Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam phối hợp với Quỹ hợp tác Critical Ecosystem, Thảo cầm viên Missouri, Khu Bảo tồn quốc tế (BGCI), Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Đại học Hoàng gia PhnomPenh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh học nhiệt đới và Cộng đồng Bảo tồn hệ thực vật toàn thế giới tổ chức.

Khu vực Đông Dương, bao gồm lãnh thổ Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, một bộ phận của miền Nam Trung Quốc, là khu vực vẫn còn bảo tồn được kho tàng sinh học khá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên sự phát triển kinh tế cùng với sự gia tăng dân số đã tạo ra những áp lực chưa từng thấy lên hệ sinh thái của khu vực này. Vì vậy, việc bảo tồn sự phong phú, đa dạng của hệ sinh thái nói chung và hệ thực vật nói riêng của khu vực Đông Dương đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Danh sách đỏ các loài thực vật (Plant Red List) hiện có mới chỉ phản ánh được một phần nhỏ các loài thực vật tại khu vực Đông Dương.

Chính vì vậy, đúng như tên gọi, hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá hiện trạng và xếp hạng các loài thực vật bị đe dọa toàn cầu tại Đông Dương. Số lượng các loài được đánh giá bao gồm 248 loài thực vật đang được niêm yết trong Danh sách đỏ và khoảng 200 loài có khả năng bị đe dọa. Bên cạnh đó, việc xác định những vùng thực vật quan trọng (IPAs) để có thể tiến hành những hành động bảo tồn cần thiết cũng là một vấn đề đòi hỏi sự quan tâm đúng mức.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu của Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc sẽ lần lượt trình bày tổng quát về Danh sách đỏ Thực vật, nỗ lực và kế hoạch bảo tồn các loài này tại quốc gia mình. Ngày làm việc thứ hai được dành để giới thiệu các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo tồn thực vật, như công cụ tra cứu trực tuyến IUCN Rapid List, nguồn cơ sở dữ liệu mở về các loài thực vật trong Danh sách đỏ (IUCN Red list).; Dịch vụ thông tin về các loài (IUCN Species Information Service), Cơ sở dữ liệu MBG\'s Tropicos. Ngoài việc cung cấp những thông tin về các loài trong Danh sách đỏ, các công cụ này cho phép các nhà thực vật học đang nắm giữ những thông tin quan trọng có thể cập nhật thông qua tài khoản cá nhân của mình. Dữ liệu từ các nhà khoa học sẽ được biên soạn, phân loại, sắp xếp và tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu, cho phép truy cập tự do, cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý hoạt động bảo tồn các loài thực vật tại các khu vực trọng điểm.

Hội thảo là một cơ hội quý báu để phát triển mạng lưới các nhà thực vật học, sinh thái học và các nhà bảo tồn sinh học đang hoạt động tại khu vực Đông Dương và tổ chức mạng lưới này thành Hội đồng Danh sách đỏ các loài thực vật (Plant Red List) của khu vực Đông Dương với thành viên là đại diện của tất cả các tổ chức nghiên cứu về thực vật đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc .


Tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".