Thông báo

Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

.

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, ngày 27, 28, 29/7/2011, Hội đồng giải thưởng cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành lựa chọn, đánh giá hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng chỉ tiêu xét thưởng. Các công trình được duyệt, đề nghị lên Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét thưởng như sau:

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh:

Công trình: “Nghiên cứu hoàn thiện và triển khai ứng dụng qui trình định danh hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp phân tích trình tự gen ty thể”.

2. Giải thưởng Nhà nước:

- Công trình: “Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh vật Biển Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ cuộc sống”.

- Công trình: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu, cảm biến khí, thiết bị đo đạc, giám sát môi trường khí và triển khai ứng dụng”.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo kết quả xét thưởng theo Biểu đính kèm dưới đây.

Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 số 1103/TB-KHCNVN ngày 2/8/2011 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bản giới thiệu tóm tắt công trình đề nghị xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ năm 2010 - Công trình "Nghiên cứu hoàn thiện và triển khai ứng dụng quy trình định danh hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp phân tích trình tự gen ty thể"

Bản giới thiệu tóm tắt công trình đề nghị xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ năm 2010 - Công trình "Nghiên cứu chế tạo vật liệu, cảm biến khí, thiết bị đo đạc, giám sát môi trường khí và triển khai ứng dụng"

Bản giới thiệu tóm tắt công trình đề nghị xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ năm 2010 - Công trình "Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh vật Biển Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ cuộc sống"

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Tuyết Lan

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".