Thông báo

Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2010

.

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, ngày 22/3/2011 Hội đồng Giải thưởng cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành lựa chọn, đánh giá hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng chỉ tiêu xét thưởng. Kết quả: Cụm công trình “Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam” được duyệt, đề nghị lên Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét thưởng.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin thông báo kết quả xét thưởng theo Biểu đính kèm sau:

Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2010 số 1024/TB-KHCNVN ngày 14/7/2011 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bản giới thiệu tóm tắt đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2010 - Cụm công trình “Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam”

Nguồn tin: Ban Tổ chức Cán bộ
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".