Thông báo

Thông báo học bổng sau tiến sĩ và đề án hợp tác song phương giữa hội đồng nghiên cứu khoa học quốc gia Tây Ban Nha và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

.

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký ngày 09 tháng 11 năm 2009 giữa Viện KHCNVN và Hội đồng Nghiên cứu khoa học Quốc gia Tây Ban Nha về Đào tạo sau tiến sĩ và Đề án hợp tác song phương trong đó có Đào tạo và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Theo Thoả thuận đã được ký kết, năm 2010, có 05 học bổng sau tiến sĩ và 05 đề án hợp tác song phương trong đó có đào tạo và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh về các lĩnh vực: Công nghệ sinh học và Môi trường, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu.

I. Học bổng sau tiến sĩ
1. Đối tượng xin học bổng sau tiến sĩ
- Là cán bộ của Viện KHCNVN
- Có bằng tiến sĩ trong 10 năm gần đây.
- Có ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

2. Cách thức
Các ứng viên sẽ chọn 03 đề án của đối tác Tây Ban Nha mà minh quan tâm nhất xếp theo thứ tự ưu tiên . (Danh mục đối tác)

3. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:
- Công văn của đơn vị.
- Bản đề cương kế hoạch nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh (sau khi đã trao đổi với đối tác)
- Lý lịch khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
- Bản sao và dịch Bằng tiến sĩ có xác nhận của cơ quan. ( Tiếng Việt và Tiếng Anh)
Hồ sơ gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 15/9/2010.
Bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.

II. Đề án hợp tác song phương
Năm 2010, tuyển chọn 05 đề án hợp tác song phương trong đó có đào tạo và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh với thời hạn 04 năm ( 03 năm tại Tây Ban Nha và 01 năm tại Việt Nam).
Bấm vào đây để dowload thông tin chi tiết biểu mẫu hợp tác.
Hồ sơ gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 31/10/2010.

III. Quy trình tuyển chọn
Hồ sơ sẽ do Ban Điều hành của hai Bên xem xét, lựa chọn .
Thông tin chi tiết , liên hệ với chị Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế, điện thoại 37911259 hoặc 0904136927.

Nguồn tin: Ban Hợp tác Quốc tế
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".