Thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu Cải tạo tuyến đường số 01 thuộc dự án cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trong Khu Nghiên cứu Nghĩa Đô

.

Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: "Cải tạo tuyến đường số 01 thuộc dự án cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trong Khu Nghiên cứu Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội".

Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin mời Nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu - Cải tạo nâng cấp tuyến đường số 01 từ Viện Địa lý vào Viện Công nghệ môi trường, cụ thể như sau:

Địa chỉ: Phòng Quy hoạch – Xây dựng, tầng 2 nhà A6, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37916303; Anh Chung: 0903.219.875.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn), khoản chi phí này không hoàn lại.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ 9 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2009 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bản bảo đẩm dự thầu trị giá 70.000.000 đồng (Bẩy mươi triệu đồng chẵn), bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng Việt Nam và phải được gửi đến địa chỉ trên trước thời hạn đóng thầu là 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực tối thiểu 45 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 45 phút, ngày 8 tháng 12 năm 2009, tại Phòng họp A1, Nhà A1, Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nếu có gì thay đổi, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản đến các Nhà thầy trước ngày quy định trên./.

Toàn văn Thông báo mời thầu số 445-b/TB-VP ngày 10 tháng 11 năm 2009.

Nguồn tin: Văn phòng Viện KHCNVN
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".