Thông báo

Thông báo đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài độc lập hợp tác với địa phương cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1469/QĐ-KHCNVN ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các đề tài hợp tác với địa phương cấp Viện KHCNVN để giao cho đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014.

Căn cứ các quy định của Viện KHCNVN về quản lý các đề tài độc lập cấp Viện KHCNVN, Viện KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đã được giao thực hiện đề tài theo Quyết định trên hoàn chỉnh hồ sơ như sau:

Hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng ký;
  • Thuyết minh đề tài KHCN;
  • Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài;
  • Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện đề tài;
    (Các mẫu trên được gửi kèm công văn qua thư điện tử)
  • Văn bản xác nhận của địa phương có tham gia đóng góp kinh phí (cấp UBND tỉnh, thành phố hoặc cấp Sở Khoa học và Công nghệ).

Số lượng hồ sơ: 10 bản (02 bản gốc và 08 bản photo)

Quy cách hồ sơ:

  • 10 bản được đựng trong cùng 01 phong bì;
  • Trên phong bì ghi rõ: tên đề tài, tên cán bộ đăng ký chủ nhiệm và đơn vị đăng ký chủ trì.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h30’ ngày 25/11/2012, gửi về Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ).

Những hồ sơ đến sau thời hạn trên hoặc không đúng mẫu quy định sẽ không được xem xét để thẩm định.

Đề nghị các đơn vị phổ biến thông báo này cùng danh mục đề tài đã được phê duyệt để cán bộ nghiên cứu dự kiến được giao chủ nhiệm tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn trên.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".