Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2013

.

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2012  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015(Gọi tắt là Chương trình KHCN vũ trụ), mã số KHCN-VT/12-15, Chủ tịch Viện KHCNVN đã phê duyệt Danh mục đề tài để giao/tuyển chọn cơ quan chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện năm 2013 tại Quyết định số 109/QĐ-KHCNVN ngày 30/1/2013.

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ Khoa học thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN về Công nghệ vũ trụ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước. Chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Hồ sơ để tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nói trên.
3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình KHCN Vũ trụ - Phòng 228, nhà A2, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là  17h00 ngày 15/3/2013.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình KHCN Vũ trụ (theo địa chỉ trên). Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội.

Chi tiết xin xem tại Báo Khoa học & Phát triển hoặc Website Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trang tin Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2012-2015)

Xem Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015 tại đây

Nguồn tin: Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ

Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".