Thông báo

Thông báo về việc đóng góp ý kiến cho nội dung Đề án phát triển và ứng dụng CNTT tại Viện Hàn lâm KHCNVN (2013 -2020)

.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Tin học và Tính toán đã hoàn thành xây dựng Đề án “Phát triển và ứng dụng CNTT tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2013 – 2020”.

Với mong muốn thu nhận ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm, các chuyên gia để hoàn thiện bản Đề án, đảm bảo đánh giá đúng hiện trạng cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT và bám sát được nhu cầu, định hướng phát triển của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Trung tâm Tin học và Tính toán kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Phát triển và ứng dụng CNTT tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2013 – 2020”. Các ý kiến đóng góp tập trung vào Nội dung Quy hoạch phát triển và ứng dụng CNTT tại Viện Hàn lâm, các dự thảo Quy chế ứng dụng CNTT tại Viện Hàn lâm KHCNVN.

Tải toàn văn Đề án để đóng góp ý kiến tại đây

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm gửi ý kiến đóng góp về Trung tâm Tin học và Tính toán trước ngày 15/12/2013 theo địa chỉ:

 - Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm KHCNVN
 - Nhà A7, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 - Điện thoại/Fax: 0437916938;     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguồn tin: Trung tâm Tin học và Tính toán

Xử lý tin: Mai Lan

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".