Thông báo

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020

.

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020) và phục vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 năm 2017, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 trân trọng thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2017.

1. Yêu cầu đối với Hồ sơ đề xuất

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-BKHCN.

Hồ sơ đề xuất đặt hàng bao gồm:

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành và địa phương theo các mẫu quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN;

- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn hoặc ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng (Hội đồng tư vấn hoặc chuyên gia độc lập do Bộ, ngành và địa phương quyết định, lựa chọn);

- Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, ngành và địa phương;

2. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất

- (bản in) qua đường công văn gửi đến địa chỉ: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, Nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- (bản điện tử) gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất

- Thời hạn nhận đề xuất: trước 16h30’ ngày 31/10/2016.
- Mọi thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Bích: ĐT: 04.37917351, DĐ: 0986.688.048.

Nguồn tin: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020
Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".