Thông báo

Thông báo nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với Quỹ NCCB Nga giai đoạn 2018-2019

.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga (Quỹ NCCB Nga), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế giai đoạn 2018-2019 bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 18/4/2017 đến ngày 16/6/2017.

Đề xuất nhiệm vụ phải thống nhất với đối tác Nga về tên nhiệm vụ và nội dung hợp tác khoa học. Nội dung đề xuất thuộc các lĩnh vực và các hướng nghiên cứu do VAST và Quỹ NCCB Nga thống nhất như dưới đây:

- Toán học, cơ học và tin học;
- Vật lý và thiên văn học;
- Hóa học và khoa học vật liêu;
- Sinh học và y học;
- Khoa học về trái đất ;
- Công nghệ thông tin truyền thông và hệ thống tính toán ;
- Các ngành khoa học kỹ thuật cơ bản.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 02 năm. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Đối tượng tham gia nộp đề xuất: đang làm Nghiên cứu sinh, Tiến sỹ, Tiến sỹ khoa học.

Bộ hồ sơ hợp lệ gồm:
a)    Đề cương sơ bộ đề xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a);
b)    Các văn bản có liên quan gồm:
-  Đơn đăng ký nhiệm vụ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2).
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3) và của phía đối tác nước ngoài.
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4) và của phía đối tác nước ngoài.
- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:

- Nhiệm vụ nằm trong các hướng ưu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hoặc các hướng nghiên cứu giải quyết các vấn đề trọng điểm mà xã hội đang quan tâm;
- Đã có quan hệ hợp tác với đối tác Nga, thông qua nhiệm vụ có thể thu được nhiều kết quả như nâng cao kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội;
- Có tính khả thi cao, kết quả nhiệm vụ có đăng ký 01 bài báo trong hệ thống ISI, góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ.

Đề xuất nhiệm vụ làm thành 10 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN kèm theo công văn của đơn vị chủ trì gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ. Bản mềm gửi đến địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download toàn bộ mẫu đề xuất tại đây.

Thông tin chi tiết liên hệ CV. Trần Thị Võ Quyên, Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHCNVN (ĐT: 04-37564335, ext.1109)

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".