Thông báo

Thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên

.

Ngày 13/4/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 534/QĐ-VHL phê duyệt danh mục các đề tài thuộc các hướng ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm cho kế hoạch 2018-2019.

Căn cứ Quyết định số 1601/QĐ-VHL ngày 21/7/2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN "Ban hành quy định về quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN", Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đăng ký tuyển chọn như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn (đóng thành quyển) gồm:

  • Đơn đăng ký
  • Thuyết minh đề tài
  • Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài
  • Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài
  • Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm đề tài
  • Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài
  • Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực hiện đề tài (nếu có)
  • Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có)

(Mẫu hồ sơ đăng ký được gửi theo địa chỉ email của các đơn vị)

2. Số lượng hồ sơ: 10 quyển (01 quyển gốc và 09 quyển photo).

3. Quy cách hồ sơ:

10 quyển được đựng trong cùng 01 túi hồ sơ dán kín, có niêm phong

- Trên túi hồ sơ ghi rõ tên đề tài đăng ký, hướng đăng ký, tên người đăng ký chủ nhiệm và đơn vị đăng ký chủ trì.

4. Nơi nhận: Ban Kế hoạch - Tài chính (Viện Hàn lâm KHCNVN)

5. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h30' ngày 15/5/2017

Ngay sau thời hạn trên, Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký. Các hồ sơ đến sau thời hạn (đối với các đơn vị ở xa tính theo dấu bưu điện) hoặc không đúng mẫu quy định sẽ không được xem xét tuyển chọn.

Nguồn tin: Ban Kế hoạch - tài chính
Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".