Thông báo

Thông báo kết quả mở Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2017

.

Thực hiện Thông báo ngày 18/4/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017. Ngày 07/6/2017, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 tiến hành Mở 09 Hồ sơ đăng ký tham gia và tuyển chọn, giao trực tiếp cho 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2017. Tham dự buổi Mở Hồ sơ có Đại diện Ban Chủ nhiệm Chương trình, Đại diện Ban KH-TC, Viện Hàn lâm KHCNVN; Đại diện Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ thực hiện năm 2017 và Văn phòng Chương trình.

Kết quả Mở Hồ sơ: 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2017 được tuyển chọn, giao trực tiếp bao gồm:

 TT Tên nhiệm vụ Tổ chức đăng ký chủ trì Cá nhân đăng ký chủ nhiệm Phương thức tổ chức thực hiện
 1 Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên  1. Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  TS. Nguyễn Mạnh Hà Tuyển chọn
2. Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp Miền Trung và Tây Nguyên, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  TS. Nguyễn Văn Phi Hùng
 2 Nghiên cứu cải tạo và quản lý thảm cỏ tự nhiên và sản xuất thức ăn hỗn hợp sử dụng các nguyên liệu sẵn có phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, voi) quy mô tập trung và quy mô nông hộ tạo sinh kế bền vững cho người dân Tây Nguyên  Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Vũ Anh Tài Tuyển chọn
 3 Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. La Thế Phúc Giao trực tiếp
 4 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, xây dựng và chuyển giao mô hình khai thác và sử dụng hợp lý nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở Tây Nguyên Viện Khoa học Năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Nguyễn Quang Ninh Tuyển chọn
 5 Nghiên cứu phát triển một số cây tinh dầu có giá trị kinh tế cao và ứng dụng công nghệ sản xuất và chế biến tinh dầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại Tây Nguyên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Lưu Đàm Ngọc Anh  Tuyển chọn
 6 Đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn đến năm 2030 Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng Tuyển chọn
 7 An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới: Thực trạng và giải pháp  Học viện Chính trị công an nhân dân, Bộ Công an GS.TS. Bùi Quảng Bạ Giao trực tiếp
 8 Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới  Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam TS. Vũ Tuấn Hưng Tuyển chọn

Nguồn tin: Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020
Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".