Thông báo

Thông báo các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2018 không được lựa chọn thực hiện trong Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

.

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ KHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc Gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020), Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên đã thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 04 tháng 5 năm 2017 đến ngày 07 tháng 6 năm 2017. Trong thời hạn trên, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 đã tiếp nhận trên 120 các phiếu đề xuất nhiệm vụ từ 12 Bộ ngành, Liên hiệp hội và các địa phương Tây Nguyên.

Theo thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 và thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình thông qua các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN Quốc gia đã lựa chọn được 20 nhiệm vụ KHCN đáp ứng khung chương trình và phù hợp với kế hoạch kinh phí trình Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt thực hiện từ năm 2018. Các nhiệm vụ KHCN được phê duyệt kế thừa các kết quả KHCN của Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015, không trùng hợp với các nhiệm vụ đã được phê duyệt thực hiện từ 2016 và 2017 đồng thời có tính cấp thiết và khoa học, thực tiễn Tây Nguyên.

Theo thông tư 03/2017/TT-BKHCN – điều 23 mục 3; Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 trân trọng thông báo tới các quý cơ quan Bộ ngành và các nhà khoa học các đề xuất dưới đây không được lựa chọn thực hiện trong kế hoạch 2018-2020.

Trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã đề xuất gửi tới Ban chủ nhiệm Chương trình.

Danh sách các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 không được lựa chọn thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.

Nguồn tin: Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 216-2020
Xử lý tin: Thanh Hà

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".