Thông báo

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài KHCN thuộc 7 hướng ưu tiên

.

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 666/QĐ-VHL phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện trong kế hoạch 2019-2020.

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-VHL ngày 21/8/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN "Ban hành quy định về quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN", Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đăng ký thực hiện như sau:

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện (đóng thành quyển) gồm:

- Đơn đăng ký;
- Thuyết minh đề tài;
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài;
- Lý lịch khoa học của cá nhân là thư ký khoa học, thành viên chính, chuyên gia tham gia thực hiện đề tài;
- Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm đề tài;
- Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;
- Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực hiện đề tài (nếu có);
- Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn,...) (nếu có)
(Mẫu hồ sơ đăng ký được gửi theo địa chỉ email của các đơn vị)

2. Số lượng hồ sơ: 10 quyển (01 quyển gốc và 09 quyển photo)

3. Quy cách hồ sơ:

- 10 quyển được đựng trong cùng 01 túi hồ sơ dán kín, có niêm phong.
- Trên túi hồ sơ ghi rõ tên đề tài đăng ký, hướng đăng ký, tên người đăng ký chủ nhiệm và đơn vị đăng ký chủ trì.

4. Nơi nhận: Ban Kế hoạch - Tài chính (Viện Hàn lâm KHCNVN)

5. Thời hạn nộp sơ: trước 16h30' ngày 21/5/2018

Ngay sau thời hạn trên, Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký. Các hồ sơ đến sau thời hạn (đối với các đơn vị ở xa tính theo dấu bưu điện) hoặc không đúng mẫu quy định sẽ không được xem xét giao thực hiện.

Nguồn tin: Ban Kế hoach - Tài chính

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".