Thông báo

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với JSPS – Nhật Bản năm tài chính 2019

.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2019 (JSPS-VAST Joint Research Projects for FY2019) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 01/6/2018 đến ngày 05/9/2018.

Đề xuất nhiệm vụ phải thống nhất với đối tác Nhật Bản về tên nhiệm vụ và nội dung hợp tác khoa học. Nội dung đề xuất thuộc các lĩnh vực khoa học nhân văn, khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 03 năm. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Đối tượng tham gia nộp đề xuất: có trình độ Tiến sỹ trở lên.

Download toàn bộ mẫu đề xuất tại đây.

Bộ hồ sơ hợp lệ gồm:

a) Đề cương sơ bộ đề xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1);
b) Các văn bản có liên quan gồm:
- Đơn đăng ký nhiệm vụ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3).
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4) và của phía đối tác nước ngoài.
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài.
- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:

- Nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ giữa VAST vàJSPS. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ không trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện trong nước ;
- Tranh thủ được hỗ trợ của đối tác JSPS để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị chủ trì
- Chủ nhiệm nhiệm vụ là cán bộ trong biên chế của đơn vị chủ trì và có trình độ Tiến sĩ trở lên. Nhiệm vụ có tính khả thi cao, dự kiến kết quả ít nhất 01 bài báo trong hệ thống ISI (SCI/SCIE), góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ, có thực hiện đoàn ra, đoàn vào.

Đề xuất nhiệm vụ làm thành 11 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc kèm theo công văn của đơn vị chủ trì đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN. Bản mềm gửi đến địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin chi tiết liên hệ CV. Nguyễn Thị Hiền, Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHCNVN (ĐT: 04-37564339, ext.1139)

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".