Thông báo

Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững

.

Cơ quan và tổ chức chủ trì: Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ biển; Viện Tài nguyên và Môi trường biển

Cơ quan phối hợp :
Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hoá sinh biển, Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Nghiên cứu Hải sản

1. Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững được tổ chức để tổng kết các thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển ở Việt Nam trong 5 năm vừa qua và đề xuất các định hướng nhằm khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững TN&MT biển nước ta đến năm 2025 tầm nhìn 2035.
2. Diễn đàn sẽ bao gồm 4 tiểu ban:
+ Đa dạng Sinh học và Bảo tồn biển
+ Khai thác & sử dụng bền vững nguồn lợi biển
+ Thành tựu phát triển công nghệ trong đánh giá và sử dụng bền vững TN&MT biển
+ Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững TN&MT biển
3. Các báo cáo tham dự diễn đàn đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Tuyển tập báo cáo khoa học của diễn đàn, xuất bản tại NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức: Hội nghị sẽ được tổ chức trong 02 ngày, từ 26 - 27 tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Hải Phòng.
5. Thời hạn đăng ký:
- Đăng ký tham dự và gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 30/03/2019.
- Nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 30/05/2019

Chi tiết điễn đàn download tại đây

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".