Thông báo

SNIS kêu gọi dự án nghiên cứu đa nguyên ngành

.

Mạng lưới hỗ trợ nghiên cứu quốc tế Thụy Sĩ (SNIS) hiện đang kêu gọi các dự án nghiên cứu đa chuyên ngành (pluri-disliplinary) giữa các tổ chức Thụy Sĩ và các tổ chức quốc tế/tổ chức phi chính phủ (chi tiết tham khảo tại https://mailchi.mp/snis/snis-call-for-projects-3165625?e=73058973f).

Yêu cầu dự án: mang tính chất (i) nghiên cứu quốc tế (liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, lịch sử, pháp lý, y tế, khoa học...) và (ii) đa nguyên ngành (kết hợp giữa khoa học tự nhiên và xã hội).

Kinh phí dự kiến: 100.000-300.000 CHF.

Thời hạn nộp đề xuất: hết ngày 15/1/2020

Hình thức nộp hồ sơ: trực tuyến tại https://snis.ch/get-funding-2020

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".