Thông báo

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) giai đoạn 2021-2022

.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, Chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2021-2022 (VAST – NRF) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

  1. Thời gian đề xuất: Từ 01 tháng 4 đến hết ngày 30/6/2020.
  2. Nơi nhận: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (Theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:
  • Công văn đề nghị của đơn vị;
  • Đề cương đề xuất sơ bộ (Phụ lục 1);
  • Đơn đăng ký nhiệm vụ (Phụ lục 3);
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;
  • Tóm tắt hoạt động Khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;
  • Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;

Hồ sơ đăng ký (Gồm 01 bộ gốc và 09 bộ copy) gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2020, bản mềm (file .doc) đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải mẫu hồ sơ tại đây.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế 

Xử lý tin: Minh Tâm 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".