Thông báo

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp Quốc gia: Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới

.

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên đề tài: Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới

- Mã số: TN17/X04
- Kinh phí: 2,45 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: 2 năm 7/2017-7/2019
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Châu Âu
- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
TS. Vũ Tuấn Hưng – Chủ nhiệm đề tài
PGS.TS. Đặng Minh Đức – Phó chủ nhiệm
TS Đinh Mạnh Tuấn – Thư ký khoa học
PGS.TS. Nguyễn An Hà – Thành viên chính
PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến – Thành viên chính
PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi – Thành viên chính
TS. Nguyễn Duy Thụy – Thành viên chính
TS. Bùi Ngọc Quang – Thành viên chính
ThS. Hoàng Thị Hải Yến – Thành viên chính
ThS. Nguyễn Hồng Quang – Thành viên chính

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
- Địa điểm: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
- Thời gian: Từ ngày 15/04/2020 – 30/04/2020

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài các báo cáo tổng hợp, báo cáo kiến nghị, báo cáo tóm tắt, đề tài còn có các sản phẩm sau:

- 03 Kỷ yếu hội thảo khoa học (gồm 1 kỷ yếu xuất bản có chỉ số ISBN )
- 01 Bộ dữ liệu thống kê, điều tra cập nhật về tài sản trí tuệ sẽ chuyển giao cho cơ sở dữ liệu Atlas điển tử Tây Nguyên.
- Công bố được 09 bài tạp chí chuyên ngành
- Xuất bản 02 sách chuyên khảo
- Đào tạo thành công 4 thạc sĩ và hỗ trợ 02 nghiên cứu sinh
- Hỗ trợ cho 4 đơn vị: Tư vấn xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với thương hiệu: (nhãn hiệu Rừng hoa Bạch Cúc – Đà Lạt, Lâm Đồng; Nhãn hiệu TRÚC PHÙNG với Hồ tiêu CHƯ SÊ; Nhãn hiệu HEALPAGOLD Hạ sốt thảo dược; và nhãn hiệu H2O cho Siro bổ phế, hỗ trợ điều trị ho hen).
Đề tài đã đăng kí thành công 02 tài sản trí tuệ ở dạng Bản Quyền tác giả và đã được cấp giấy chứng nhận.

Nguồn tin: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên
Xử lý tin: Phương Hà 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".