Thông báo

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp Quốc gia: Đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn đến năm 2030

.

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên nhiệm vụ: Đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn đến năm 2030

- Mã số: TN17/X02
- Kinh phí: 2.440 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu: Tháng 8 năm 2017; Kết thúc: Tháng 8 năm 2019.
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Hết tháng 2 năm 2020 (Theo Quyết định số 1404/QĐ-VHL ngày 16 tháng 8 năm 2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài mã số TN17/X02 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020)
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:

 1. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giáo sư, Tiến sĩ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 2. Nguyễn Anh Tuấn - Phó giáo sư, Tiến sĩ - Trường Đại học sư phạm Thể dục - Thể thao, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 3. Nguyễn Duy Thuỵ - Tiến sĩ - Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 4. Bùi Văn Huyền - Phó giáo sư, Tiến sĩ - Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 5. Nguyễn Văn Thạo - Phó giáo sư, Tiến sĩ - Hội đồng Lý luận Trung ương
 6. Trần Ngọc Ngoạn - Tiến sĩ - Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 7. Nguyễn Chiến Thắng - Phó giáo sư, Tiến sĩ - Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 8. Lê Đức Niêm - Tiến sĩ - Trường Đại học Tây Nguyên
 9. Vương Hữu Nhi - Tiến sĩ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
 10. Võ Đại Lược - Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học - Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020
Nhà A1, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 1. Báo cáo tổng hợp: 01 bản, 227 trang.
 2. Báo cáo tóm tắt: 01 bản, 30 trang.
 3. Báo cáo kiến nghị: 01 bản, 11 trang.
 4. Báo cáo điều tra khảo sát thực tế: 01 bản.
 5. Bộ cơ sở dữ liệu cập nhật của đề tài chuyển giao cho cơ sở dữ liệu Altas điện tử Tây Nguyên: 01 bộ (Gồm: Ảnh; Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo kiến nghị: Báo cáo khảo sát thực tế).
 6. Kỷ yếu hội thảo: 02 kỷ yếu
 7. Công bố bài nghiên cứu trong nước: 05 bài
 8. Công bố bài báo quốc tế: 01 bài
 9. Đào tạo 03 thạc sĩ và góp phần đào tạo 01 tiến sỹ.

Nguồn tin: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên
Xử lý tin: Phương Hà 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".