Thông báo

Thông báo hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

.

Đăng ký sáng chế quốc tế là thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích đối với thành quả lao động, sáng tạo của mỗi cá nhân tại các nước sở tại trên thế giới. Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ mở gói hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ: Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;
- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế;
- Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020.
(ii) Nội dung hỗ trợ:
- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế;
- Hiệu chỉnh bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;
- Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;
- Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam;
- Nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế.
(iii) Kinh phí hỗ trợ:
Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.
(iv) Quy định về việc gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ:
- Các cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, gồm bản giấy và bản điện tử ( download mẫu phiếu đề xuất tại đây) về địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 02435571843; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: đến hết ngày 15/5/2020
- Các cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, trong năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét lựa chọn trên nhu cầu thực tế.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại: 0904712355, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ trong đơn vị để biết và thực hiện./.

Nguồn: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý thông tin: Mai Lan

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".