Thông báo

Thông báo về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 theo phát động của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3835/BTC ngày 15/10/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc:

  • Vận động, khuyến khích tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” theo Thể lệ số 3819/TL-BTC.
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
  • Báo cáo kết quả Cuộc thi (ghi rõ số lượng người tham gia) về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 1/12/2020 để tổng hợp.

Nguồn tin: Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".